Inkomen

Met een minimuminkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn speciale regelingen om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor inkomensondersteuning, ga dan naar de website Bereken uw recht.  Daar kunt u direct zien op welke toeslagen en subsidies u recht heeft en hoeveel deze regelingen u opleveren.

Als u een laag inkomen heeft, kan het wel eens moeilijk zijn om rond te komen. Na het doen van de boodschappen en het betalen van de huur heeft u vaak geen geld meer over voor iets extra’s. Geld om uw kinderen te laten sporten of om te sparen voor een nieuwe wasmachine lukt dan niet altijd.

Woont u in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en heeft u een laag inkomen? Dan heeft de Avres een aantal regelingen, minimaregelingen genoemd, voor extra financiële ondersteuning voor u en uw gezinsleden.

Aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van minimaregeling kunt u terecht op de website van Avres: www.avres.nl

Hebt u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van een Individuele inkomenstoeslag kunt u terecht op de website van Avres: www.avres.nl