Identiteitskaart kwijt of gestolen

Algemeen

Bent u uw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Geef de vermissing direct aan bij de gemeente om misbruik van het document te voorkomen. Dit kan online. Na de aangifte wordt uw identiteitskaart geblokkeerd. U vraagt met deze procedure géén nieuwe identiteitskaart aan, maar geeft alleen de vermissing of diefstal door:

Goed om te weten

Wat gebeurt er als mijn identiteitskaart wordt gevonden?

Wanneer u zelf de identiteitskaart terugvindt, na registratie van de vermissing, levert u het document in bij de gemeente. Het document is niet meer bruikbaar.

De gemeente vernietigd identiteitskaarten die als gevonden worden afgegeven. De Nederlandse overheid heeft deze regel ingesteld om identiteitsfraude te voorkomen. In de tijd dat u uw document niet zelf in bezit had, heeft iemand misbruik kunnen maken van uw identiteit. Er kunnen bijvoorbeeld abonnementen of contracten op uw naam afgesloten zijn, waar u niet vanaf weet.

Meer informatie

Het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen (RPS). Deze opname heeft gevolgen voor het recht op een reisdocument. Voor meer informatie kijk op Register paspoortsignaleringen | Reisdocumenten | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)

Vermist of gestolen in het buitenland

Als uw identiteitskaart in het buitenland gestolen is, moet u: 

  1. eerst aangifte doen bij de plaatselijke politie. Daar krijgt u een aangiftebewijs.
  2. u kunt na aangifte bij de plaatselijke politie een nieuw (tijdelijk) reisdocument aanvragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat. De adressen vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  3. om het document te laten blokkeren moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. Doe dit zo snel mogelijk nadat u bent teruggekeerd uit het buitenland. U moet een verklaring invullen en daarna wordt landelijk geregistreerd dat uw document gestolen is. U kunt eventueel gelijktijdig een nieuw document aanvragen. U neemt het buitenlandse proces-verbaal mee bij de aanvraag van uw nieuwe document.