Grondwater - Regenwater - Drinkwater

Op de pagina Grondwater vindt u uitleg over grondwateroverlast en -onderlast. En kom erachter wat de grondwaterstand is bij u in de buurt. 

Op de pagina Regenwater vindt u uitleg over regenwateroverlast en tips om beter om te gaan met regenwater.

Op de pagina Drinkwater vindt u informatie over PFAS en drinkwater (Oasen) en informatie over de drinkwatergebieden en de waterwingebieden.