Gladheidsbestrijding

Het wordt weer kouder. Zodra we weten dat het glad kan worden, gaan we aan de slag om dit zo goed mogelijk te bestrijden. Net zoals voorgaande jaren strooien we binnen de bebouwde kom alleen de hoofdwegen en wijkontsluitende wegen.

De gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd door de aannemersbedrijven De Kuiper, Habo en Van de Beek. Er wordt ook een deel verzorgd door onze eigen buitendienst. Voetpaden op bruggen en sommige hellingen behandelt onze eigen buitendienst.

Om de gladheidsbestrijding goed te laten verlopen vragen we u auto's - vooral op de wijkontsluitende wegen - niet ruim te parkeren, maar zo dicht mogelijk bij de stoep. Grote strooiauto´s kunnen dan goed passeren.

De gemeente strooit niet op voetpaden, ook niet bij scholen of bejaardenhuizen. We vragen daarin uw bijdrage.

Wilt u zelf het trottoir voor uw eigen woning en voor dat van hulpbehoevende buren strooien of sneeuwvrij maken? Aan scholen, winkels en bejaardenhuizen hebben we eenzelfde verzoek. Als iedereen een gedeelte doet, zorgen we samen voor een veilige weg.