Gezondheid

De gemeten concentraties PFOA in zuivelproducten en eieren leveren geen risico‚Äôs op voor de volksgezondheid. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt) en eieren van bedrijven in de Alblasserwaard, waaronder de voormalige gemeente Molenwaard, onderzocht. De NVWA concludeert dat de gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA en GenX niet worden overschreden. Het eten van deze producten levert geen risico voor de volksgezondheid op. 

Heeft u vragen over uw gezondheid? Bekijk deze vragen en antwoorden of neem dan contact op met de GGD via 078 - 770 85 00 of uw huisarts.

Onderzoek naar gezondheid

Tijdens de inwonersavond in de zomer van 2018, stelden inwoners vragen over de gezondheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) voerde mede daarom een gezondheidsonderzoek uit.

De vraag was of testis- en nierkanker in Molenwaard vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Dit is niet zo. Dit onderzoek richtte zich zowel op de voormalige gemeente Molenwaard geheel, als op de verschillende kernen binnen die gemeente en laat zien dat er niet meer gevallen zijn dan te verwachten is op basis van landelijke cijfers (over de periode 1995 t/m 2016). De DG&J ziet daarom geen aanleiding tot nader onderzoek naar kanker in onze gemeente.