Evaluatie-onderzoek EFSA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) adviseert de Europese Commisie (EC) over voedselveiligheid. De EC kan op basis van een EFSA opinie Europese wetgeving, zoals wettelijke productnormen voor voedsel, opstellen.

Volgens EFSA tonen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan dat 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA, mogelijk bij lagere hoeveelheden al negatieve gezondheidseffecten geven, bijvoorbeeld op het immuunsysteem van mensen. Daarom kwam EFSA in september 2020 tot een lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel. Het RIVM heeft deze waarde overgenomen en gebruikt deze vanaf nu bij hun berekeningen.

Het RIVM heeft in de afgelopen jaren diverse onderzoeken naar Pfas-concentraties in de regio Dordrecht gedaan. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben, in overleg met het ministerie en de provincie, het RIVM opdracht gegeven deze onderzoeken opnieuw te beoordelen met de nieuwste inzichten. Wij willen dat voor onze inwoners zo snel mogelijk duidelijk is of het RIVM tot andere conclusies en adviezen komt.

Het RIVM past haar adviezen nu nog niet aan. Het RIVM onderzoekt eerst wat de nieuwe grenswaarde betekent voor hun eerdere berekeningen. Op basis daarvan beoordeelt het RIVM of het nodig is om adviezen aan te passen, bijvoorbeeld voor het eten uit eigen tuin.

Een lagere gezondheidskundige grenswaarde kan ook gevolgen hebben op regels (normen) voor PFAS in het milieu, zoals voor bodem, oppervlaktewater en drinkwater. Ook hiervoor gaat het RIVM nieuwe berekeningen doen. Daarna besluit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het de normen aanpast. Die aangepaste normen zijn dan op heel Nederland van toepassing.

De gemeente Molenlanden vindt samen met Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht  dat stoffen als PFOA en GenX niet in het milieu thuishoren. De problemen door de vroegere uitstoot van PFOA laten zien hoe cruciaal het is om dit soort situaties te voorkomen. De landelijke overheid erkent deze zorgen en werkt samen met andere landen in Europa om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen. 

Onze inzet als gemeenten is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We hebben er bij het ministerie daarom op aangedrongen dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de nieuwe inzichten betekenen voor onze inwoners.