Energiedashboard

Energietransitie

De verduurzaming van ons gebied heeft de volle inzet van een groot deel van onze inwoners. We zien dan ook steeds meer initiatieven, stichting(en) en coöperaties met duurzaamheidsdoelstellingen ontstaan.

Veel van de initiatieven richten zich op het reduceren van het verbruik van elektra en aardgas en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie. Elk initiatief start vanuit inzicht in het huidige verbruik en daarnaast het inzicht van wat er al opgewekt wordt. Om initiatieven een helpende hand te bieden heeft is dit energiedashboard gemaakt.

Het dashboard biedt een eerste indicatief inzicht van het energieverbruik van de gemeente, kern of een vergelijk tussen het verbruik van een kern en het gemeentelijk gemiddelde. Daarnaast is er bij benadering aangegeven welk percentage energie duurzaam wordt opgewekt ten opzicht van het energie verbruik, hoe groot het aandeel woningen met zonnepanelen in de gemeente of juist in de kern is en hoeveel zonnepanelen er nog geïnstalleerd moeten worden om het volledige elektra verbruik van de woningen in de gemeente duurzaam op te wekken. (Noot: het is niet mogelijk om postcoderoosprojecten op bedrijfsdaken aan woningen toe te delen vanwege de opbouw van de beschikbare data). 

Het dashboard wordt elk jaar geactualiseerd op basis van de dan beschikbare- en vergelijkbare data. De brondata zijn in het dashboard weergegeven en zijn veelal ca. 2 jaar oud, recentere vergelijkbare data is tot op heden niet beschikbaar.

Link naar Energiedashboard

  • De herindeling van de wijken zorgt ervoor dat de afbakening van kernen verandert door de jaren heen. Gebruik dus de gegevens als indicatieve cijfers voor jouw ‘kern’ en vergelijk ze ook relatief gezien met andere kernen in hetzelfde jaar.
  • In alle jaren geldt dat er buiten de kernen om nog ‘verspreide huizen’ zijn die niet als categorie zijn mee genomen. Het totaal van alle kernen telt in alle jaren hierdoor niet op tot het gemeentelijk totaal.
  • Voor ‘exacte cijfers’ kan de gebruiker altijd via het ‘i’ knopje bij iedere tegel de bron data opzoeken! (dit bevindt zich in het balkje met het jaartal 2019 ‘<’)

*Het dashboard puur is bedoeld voor een eerste indicatief inzicht en geeft geen absolute getallen weer.