Elektrische laadpaal

Openbare laadpaal elektrisch voertuig

We maken steeds meer gebruik van elektrische of hybride auto’s. Daardoor is er meer behoefte aan laadpalen. Tot 1 maart 2022 heeft u via deze pagina op onze site een aanvraag kunnen doen. De provider Allego heeft aangegeven aan onze en andere gemeenten deze aanvragen niet meer te behandelen. Wat dit betekent voor u leest u hier.

Bestaande klanten

Allego blijft contactpersoon voor bestaande klanten. Voor u verandert er niets.

Aanvragers vóór 1 januari 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor een openbare laadpaal vóór 1 januari 2022? Dan krijgt u hier bericht over van provider Allego.

Aanvragers tussen 1 januari en 1 maart 2022

Heeft u een aanvraag ingediend voor een openbare laadpaal na 1 januari en voor 1 maart jl? Dan krijgt u via de gemeente een bericht hierover. We nemen contact op als we nieuwe afspraken hebben gemaakt. We verwachten dat dat we voor 1 juli 2022 hierover contact met u opnemen.

Nieuwe aanvraag tijdelijk niet mogelijk

We wisselen de komende maanden van aanbieder waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om direct een aanvraag te doen. U kunt wel alvast via de e-mail uw belangstelling bij de gemeente kenbaar maken.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Jeroen van Gurp, e-mail jeroen.vangurp@jouwgemeente.nl, m. 06 11 65 73 68

Meer informatie

Contract provider stopt
Eind vorig jaar heeft Allego aan alle gemeenten met wie zij samenwerkt kenbaar gemaakt te willen stoppen met deze dienstverlening en het contract te willen wijzigen. De gemeente is op dit moment in gesprek met Allego om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare overeenkomst. Belangrijk hierbij is dat het beheer en de dienstverlening aan inwoners die gebruik maken van een laadpaal geborgd blijft. Dit geldt wat ons betreft ook voor alle aanvragen gedaan voor 1 januari 2022.

Duurzame oplossing voorop
We vinden het belangrijk om toekomstbestendig te zijn in onze ‘laadinfrastructuur’. De gemeente kijkt daarom opnieuw naar de behoefte, de mogelijkheden en aanbieders. Dit betekent dat we nieuwe aanvragen tijdelijk niet kunnen behandelen. U kunt als inwoner of ondernemer wel uw belangstelling tonen en u inschrijven.

Communicatie nieuwe aanvragen
De gemeente bedenkt voor de zomer van 2022 hoe de aanvragen gedaan tussen 1 januari en 1 maart jl. en nieuwe aanvragen op een goede manier kunnen behandelen. Als dit bekend is volgt een bericht op deze pagina op de website en informeren wij aanvragers als we hun gegevens hebben.