Elektrische laadpaal

Heeft u een elektrische auto en wilt u een laadpaal aanvragen? Dat kan! 

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van elektrische of hybride auto’s. Dit betekent dat meerdere auto's gebruik maken van dezelfde openbare laadpunten in de gemeenten.

Daarom willen we de huidige gebruikers erop attenderen hun elektrische/hybride auto te verplaatsen naar een reguliere parkeerplaats zodra het opladen gereed is zodat de laadpaal weer beschikbaar is voor een andere auto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een app waarin u kunt zien of er een laadpunt vrij is of, indien bezet, in de wachtrij gaan staan, zodat degene voor u weet dat er nog iemand wil laden. 

Als er binnen 350 meter van uw woonadres nog geen elektrische laadpaal aanwezig is en u bent in het bezit van een elektrische auto, dan kan u een laadpaal aanvragen. Op deze website kunt u ook de locaties van alle laadpalen binnen de gemeente vinden. Voor het plaatsen van een laadpaal wordt er gekeken naar of uw terrein geschikt is of dat de openbare ruimte meer kansen biedt.