Duurzaam ondernemen

Algemeen

Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten.

Wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen heeft alles te maken met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Én daarnaast levert het u geld op. Bovendien draagt duurzaam ondernemen bij aan een positief imago van uw bedrijf. Niet in de laatste plaats bij uw (potentiële) klanten. Duurzaam ondernemen heeft veel pluspunten voor bedrijven, zoals:

U bespaart geld
Duurzaam ondernemen levert u geld op. Gemiddeld kunnen bedrijven circa 60% op de kosten van energie besparen. Wie geen dief van zijn eigen portemonnee wil zijn, treft dus ook besparingsmaatregelen in zijn bedrijf. Door minder energie, water en grondstoffen te gebruiken, bespaart u geld én spaart u het milieu.

U verbetert de condities voor uw personeel
Op sociaal gebied kan duurzaam ondernemen leiden tot minder ziekteverzuim, minder bedrijfsongevallen en een prettigere werksfeer. Duurzaam ondernemen in de personele sfeer betekent onder andere aandacht voor het welzijn van medewerkers, het stimuleren van de gezondheid van medewerkers, aandacht geven aan normen en waarden op de werkvloer en onderlinge omgangsvormen.

U heeft er lol in
Het is leuk om creatief te ondernemen, om te zoeken naar slimme besparingsmogelijkheden en hier het resultaat van te zien, ook in financieel opzicht. Het is leuk om ook in dit opzicht trots te kunnen zijn op uw bedrijf.

Hoe stimuleert de gemeente ondernemers duurzaam te ondernemen?

De gemeente Molenlanden stimuleert ondernemers graag om duurzamer te ondernemen. Daarnaast worden er door organisaties zoals Blauwzaam en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven ontplooid om bedrijven te helpen in een duurzame bedrijfsvoering.

Naar Blauwzaam
Naar gebiedsplatform AV


Zonnepanelen
Eén van de initiatieven van Blauwzaam is Groenwaarts, een coöperatie van samenwerkende installatiebedrijven in de Alblasserwaard en houdt zich bezig met energiebesparing en duurzame energie-oplossingen. Deze bedrijven zijn een samenwerking gestart om kennis uit te wisselen over zonnepanelen en gezamenlijk in te kopen.

Naar Groenwaarts


De Milieubarometer
Bedrijven en organisaties in Molenlanden kunnen gratis een jaar lang gebruik maken van de Milieubarometer. Dit digitale instrument van stichting Stimular maakt aan de hand van gegevens op het gebied van onder meer elektriciteitsverbruik, brandstoffen, water, afval en verkeersstromen inzichtelijk waar de meeste milieuwinst te behalen valt en welke concrete maatregelen ondernemers kunnen treffen. Voor uw gratis startabonnement kunt u zich aanmelden.

Meld u aan voor een gratis startabonnement op de Milieubarometer
Naar de Milieubarometer


Social return on investment
Afhankelijk van het type onderneming en de bedrijfsactiviteiten kan er sprake zijn van maatschappelijke toevoeging of kwalitatieve versterking. Op basis van een dergelijke ‘social return on investment’ (SROI) kunnen voor de bedrijfskavels Melkweg, Bleskensgraaf door de gemeente aantrekkelijke (prijs) voorwaarden ten aanzien van de verwerving van bedrijfsgrond worden aangeboden. Te denken valt aan onderstaande SROI's:

  • sociaal maatschappelijke toevoeging
  • investering in duurzaamheid
  • versterking ruimtelijke kwaliteit.

In onderstaande voorbeelden komen deze SROI's onder meer tot uiting:

  • een bedrijf met veel arbeidsplaatsen zorgt voor minder mensen in WW of bijstand
  • bedrijvigheid waar bestaande lokale bedrijvigheid van profiteert (indirecte werkgelegenheid of inkomsten voor lokale voorzieningen)
  • bedrijven die investeren in de gemeenschap door bijvoorbeeld het aanbieden van leer-werk trajecten, het samenwerken met gevestigde partijen
  • bedrijven die investeren in lokale duurzame energie of het onderhoud van openbare ruimte
  • bedrijven die extra investeren in de ruimtelijke kwaliteit

Van geïnteresseerde ondernemingen wordt verwacht dat zij met een businessplan inzicht geven in waarom zij aan één of meerdere van deze punten voldoen. 

Nuttige tips

Hier vindt u een aantal websites vol informatie en tips voor duurzaam ondernemen.

Energie en klimaat

Aandacht voor energie en klimaat in uw bedrijf kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame energieopwekking en gebruik van groene stroom en beperking van uw CO2-uitstoot. Voor meer informatie over energie en klimaat kijkt u op onderstaande websites.

Naar energiechannel
Naar het energiecentrum
Naar het klimaatplein


Afval
Uitgangspunten bij de afvalverwerking is dat afval waardevolle materialen bevat die opnieuw bruikbaar zijn. Scheiden van afval levert zo een besparing van grondstoffen, energie en geld op. 

Op het ondernemersplein onder het thema huisvesting en milieu vindt u bruikbare informatie over omgang met afval.

Naar het Ondernemersplein

Duurzaam inkopen
De overheid heeft criteria ontwikkeld waar haar leveranciers aan moeten voldoen. PIANOO, Expertisecentrum Aanbesteden, heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren.

Naar het Ondernemersplein
Naar de website van Pianoo
 

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen betekent het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu. U kunt uw bijdrage leveren door bijvoorbeeld uw (nieuwe of bestaande) gebouw goed te isoleren, HR ketels te installeren en zuinig om te gaan met water. Ook voor het onderhoud, bijvoorbeeld het schilderwerk, zijn er milieuvriendelijke opties. De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bevat veel informatie over onder andere energieneutraal bouwen.

Naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Mobiliteit
We leggen met elkaar wat kilometers af, met als gevolg een enorme uitstoot van schadelijke stoffen die bijdraagt aan de vervuiling van ons leefmilieu en zelfs leidt tot klimaatverandering. Als ondernemer kunt u duurzaam omgaan met uw mobiliteit, bijvoorbeeld door het aanschaffen van een bedrijfsfiets, een hybride auto of een groene autoverzekering.

Meer informatie over duurzame mobiliteit vindt u op:
de website van het nieuwe rijden
de website van klimaat neutraal