Drink- en irrigatiewater

Het drinkwater in gemeente Molenlanden was en is betrouwbaar.

In het drinkwater zijn hele kleine hoeveelheden PFOA en GenX-stoffen aangetroffen. Deze liggen ver onder de norm van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ook toxicologen bevestigen dat het drinkwater veilig is. Lees hier meer over op de website van Oasen.

Irrigatiewater

Molenlanden heeft het irrigatiewater laten onderzoeken, dat gebruikt wordt bij een aantal moestuinen in de gemeente. De aangetroffen PFOA-concentraties in volkstuinen vormen geen risico. Het onderzochte irrigatiewater (uit de sloot, watertank en gieter) overschrijdt de risicogrenswaarde niet. Op één onderzochte locatie in Wijngaarden ligt de concentratie in het oppervlaktewater hoger dan de milieukwaliteitsdoelstelling. De onderzoekers geven aan, dat deze doelstelling is berekend op basis van de situatie, dat een mens elke dag gedurende zijn hele leven vis uit het oppervlaktewater eet op die plek. Dat is hier niet aan de orde. De volkstuinen, zowel de grond als het irrigatiewater, kunnen dus gewoon gebruikt worden zoals nu.