Crisisnoodopvang asielzoekers

Algemeen

Op donderdag 16 februari 2023 is de tijdelijke gemeentelijke of crisisnoodopvang (TGO) voor vluchtelingen in Bleskensgraaf geopend. Op de locatie worden 70 mensen opgevangen.

Noodzaak opvangplekken

Eerder hebben we laten weten dat de opvang in Bleskensgraaf tot en met maart 2024 zou duren. Er zijn ook nu onvoldoende plekken om de vluchtelingen uit Bleskensgraaf ergens anders in de regio of daarbuiten op te vangen. Op 9 februari heeft staatssecretaris Van der Burg een noodoproep gedaan om bestaande plekken langer open te houden. Het college heeft besloten om in te gaan op deze oproep en de opvang aan de Melkweg langer open te houden.

Einddatum onder voorwaarden

Het college wil de opvang aan de Melkweg mogelijk blijven maken zolang de nood hoog is en totdat deze mensen over kunnen naar een structurele plek in Molenlanden. De financiering vanuit het COA is daarbij wel een voorwaarde. De financiering loopt nu tot 1 januari 2025. De verlenging loopt daarom tot en met 1 januari 2025. Als de nood dan nog steeds hoog is en het COA blijft financieren, dan blijft de TGO open. Het is in ieder geval nu al wel duidelijk dat de huidige asielopvang niet in aanmerking komt voor structurele asielopvang.

Op de tijdelijke gemeente opvang in Bleskensgraaf gaat het goed
Het gaat goed in de opvang waar 70 vluchtelingen in Bleskensgraaf tijdelijk wonen. Veel mensen op deze locatie hebben inmiddels betaald werk en anderen doen vrijwilligerswerk. Bewoners sporten met elkaar en volgen Nederlandse les. Er is een groep vrijwilligers die hen waar nodig helpt en activiteiten organiseert. De omgeving weet de locatiemanagers goed te vinden. En als er iets is, wat zelden voorkomt, wordt dat snel opgelost. Verder heeft de gemeente geen klachten binnengekregen.

Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvingen een brief van het college over de verlenging.

Brief inwoners verlenging crisisnoodopvang Bleskensgraaf

Omgevingsoverleg

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Zo zorgen we samen dat we signaleren wat er eventueel beter moet. Daarom gaan we ook voor deze opvanglocatie een omgevingsoverleg instellen. Bij de opvanglocatie in Groot-Ammers hebben we daar goede ervaringen mee. In het omgevingsoverleg zitten omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.

Wilt u meepraten in het omgevingsoverleg?
Mail ons dan: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl en vermeld dat u interesse heeft. Er is plaats voor 3-5 omwonenden. Als we meer aanmeldingen krijgen, kijken we naar een goede representatieve vertegenwoordiging (leeftijd, straat enzovoort). Met elkaar bepalen we hoe vaak we bij elkaar komen.

Wilt u helpen als vrijwilliger?

In 2015 werden er ook al vluchtelingen op een hartverwarmende manier opgevangen in uw dorp. Veel vrijwilligers hebben daarbij toen geholpen. Ook nu hebben zich inmiddels vrijwilligers gemeld, maar meer helpende handen zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren en dagbesteding. Wilt u ook komen helpen? Stuur dan een mail naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl

Meer informatie

Uw vragen kunt u mailen naar : crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl of bel tijdens kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000. Telefoonnummer van de beveiliging: 06-27240314.

 

Vragen & antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Mogelijk kunnen we op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden. We houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving en willen hinder of overlast voorkomen en mocht die zich voordoen beperken.

De locatiemanager en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn na de opening van de opvanglocatie 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken.

Vragen en antwoorden

Open Huis 15 februari

Op woensdagavond 15 februari organiseerden we van 18.30 tot 20.30 uur een Open Huis. Belangstellenden konden dan voordat de eerste tijdelijke bewoners aangekomen zijn, een kijkje nemen in de opvanglocatie. 

Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvingen een brief over de open avond.