Crisisnoodopvang asielzoekers

Op donderdag 16 februari 2023 is de tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) voor vluchtelingen in Bleskensgraaf geopend. Op de locatie worden 30 mannen en 20 vrouwen opgevangen. Vanwege de ligging en de inrichting van de locatie is de opvang vooral geschikt voor alleenstaande volwassen vluchtelingen.

Noodzaak opvangplekken

Eerder hebben we laten weten dat de opvang van de 50 vluchtelingen 1 juli 2023 zou eindigen. Er zijn na 1 juli onvoldoende plekken om de vluchtelingen uit Bleskensgraaf ergens anders in de regio of daarbuiten op te vangen. De crisisnoodopvang zoals die nu in Bleskensgraaf is, blijft daarom nog steeds nodig. Wij willen voorkomen dat situaties zoals afgelopen zomer in Ter Apel zich weer voordoen. De gemeente Molenlanden werkt daarom mee aan een laatste verlenging van de opvang tot en met maart 2024. Ook gemeenten om ons heen houden waar mogelijk de opvang langer open. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft daar in de week van 13 juni een besluit over genomen. 

Crisisnoodopvang is niet ideaal en bedoeld voor een korte periode. In het hele land wordt er in gemeenten en met het COA gezocht naar plekken voor reguliere opvang.

Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvingen een brief van het college over de verlenging. 

Omgevingsoverleg

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Zo zorgen we samen dat we signaleren wat er eventueel beter moet. Daarom gaan we ook voor deze opvanglocatie een omgevingsoverleg instellen. Bij de opvanglocatie in Groot-Ammers hebben we daar goede ervaringen mee. In het omgevingsoverleg zitten omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.

Wilt u meepraten in het omgevingsoverleg?
Mail ons dan: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl en vermeld dat u interesse heeft. Er is plaats voor 3-5 omwonenden. Als we meer aanmeldingen krijgen, kijken we naar een goede representatieve vertegenwoordiging (leeftijd, straat enzovoort). Met elkaar bepalen we hoe vaak we bij elkaar komen.

Wilt u helpen als vrijwilliger?

In 2015 werden er ook al vluchtelingen op een hartverwarmende manier opgevangen in uw dorp. Veel vrijwilligers hebben daarbij toen geholpen. Ook nu hebben zich inmiddels vrijwilligers gemeld, maar meer helpende handen zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren en dagbesteding. Wilt u ook komen helpen? Stuur dan een mail naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl

Meer informatie

Uw vragen kunt u mailen naar : crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl of bel tijdens kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000. Telefoonnummer van de beveiliging: 06-27240314.

 

Vragen & antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Mogelijk kunnen we op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden. We houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving en willen hinder of overlast voorkomen en mocht die zich voordoen beperken.

De locatiemanager en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn na de opening van de opvanglocatie 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken.

Vragen en antwoorden

Open Huis 15 februari

Op woensdagavond 15 februari organiseerden we van 18.30 tot 20.30 uur een Open Huis. Belangstellenden konden dan voordat de eerste tijdelijke bewoners aangekomen zijn, een kijkje nemen in de opvanglocatie. 

Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvingen een brief over de open avond.