Cadeaubon voor energiebesparende producten

Driekwart van de huurders in Molenlanden bezig met energiebeparing

Bijna 800 huurders in de gemeente Molenlanden hebben meegedaan aan een enquête over energie en energiebesparing. De enquête is uitgevoerd door woningcorporaties Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen en KleurrijkWonen om beter inzicht te krijgen in de vragen, die leven bij huurders op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. De resultaten geven een helder inzicht. Zo geeft 74% van de huurders aan bewust bezig te zijn met energiebesparing.

Verrast door groot aantal reacties

Rik Lelkens van KleurrijkWonen vertelt: “We zijn verrast door de vele reacties die we hebben ontvangen. Goed om te zien dat veel van onze huurders bewust bezig zijn met energiebesparing. Met de resultaten uit het onderzoek weten wij nu beter hoe wij hen kunnen ondersteunen bij het besparen van energie. We werken hierbij samen met de gemeente, Het Nieuwe Wonen, de huurdersorganisaties en het Regionaal Energieloket.”

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

74% van de huurders geeft aan bewust bezig te zijn met energiebesparing. Philip Kroon van Tablis Wonen licht toe: “De belangrijkste reden om aan energiebesparing te doen, is de stijgende energierekening. Daarnaast worden genoemd een leefbare, gezonde aarde achterlaten voor het nageslacht en het tegengaan van klimaatverandering. Op de vraag welke energiebesparingsmaatregelen huurders al ingezet hebben, wordt het gebruik van spaarlampen, het uitzetten van verwarming in kamers die niet worden gebruikt en het lager zetten van de verwarming vaak genoemd.”

Cadeaubon voor energiebesparende producten

Met extra geld van het Rijk, kunnen de gemeente Molenlanden en de woningcorporaties dit jaar Cadeaubonnen ter waarde van € 45,- weggeven. Met deze bon kunnen huurders energiebesparende producten kopen, zoals radiatorfolie, tochtstrips, LED-lampen, een waterbesparende douchekop en meer. Daarnaast zijn er verschillende acties en activiteiten waar huurders aan kunnen deelnemen en kunnen ze terecht voor professioneel advies. Anita Jakovljevic van Lek en Waard Wonen: “Huurders die in de enquête al hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gratis gesprek met een wooncoach, worden door de corporaties benaderd”. Alle huurders van de drie corporaties ontvangen in december een brief met informatie hoe zij de bon kunnen aanvragen.

De bon is ook door woningeigenaren in Molenlanden aan te vragen via regionaalenergieloket.nl/molenlanden/cadeaubon