Brandveiligheid, gebruiksmelding of vergunning

Algemeen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een melding gaat via het omgevingsloket.

Goed om te weten

Of u een gebruiksmelding moet indienen of een omgevingsvergunning nodig heeft is afhankelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld de hoeveelheid (jonge) personen in een gebouw en wel of geen nachtverblijf. Via de landelijke website Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft met de activiteit brandveilig gebruik of een gebruiksmelding moet doen.

Hoe het werkt

Gebruiksmelding

  • Doe de gebruiksmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
  • U krijgt van de gemeente een beoordelingsbrief van de gebruiksmelding
  • U mag dan meteen het pand in gebruik nemen
  • Krijgt u geen reactie binnen de termijn dan kunt u het pand toch in gebruik nemen. Mits u voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit 2012
  • De (mogelijk) door de gemeente aangegeven voorschriften op het vlak van gezondheid en veiligheid moet u opvolgen.

Onderdelen aanvraag gebruiksmelding

De onderdelen die u moet meesturen bij uw aanvraag voor een gebruiksmelding vindt u in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012. Sommige onderdelen zijn verplicht en andere onderdelen kunnen extra gevraagd worden.

Omgevingsvergunning

  • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 26 weken voor de werkzaamheden aan
  • Binnen 26 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt er vanaf of er nog meer werkzaamheden tegelijkertijd worden aangevraagd.