Boerenbijeenkomst 29 september 2022

De volgende boerenbijeenkomst is op donderdag 29 september om 20.00 uur in de Til in Giessenburg. Aanmelden kan via de button onderaan deze pagina.

Op 29 augustus jl. was er op initiatief van boeren(organisaties) en gemeente een grote boerenbijeenkomst voor boeren uit de Alblasserwaard. De toekomst van de landbouw in de Alblasserwaard en de stikstofcrisis waren de rode draad van de avond. Boeren ervaren ook onduidelijkheid over veel natuur-, klimaat- en waterdoelen. Er is sterk behoefte aan heldere afspraken over randvoorwaarden en spelregels van het Rijk en provincie. Als die helderheid er komt en er vertrouwen ontstaat, volgt ook de wil en de energie om met een gebiedsplan uit de Alblasserwaard te komen. 

Als belangrijkste randvoorwaarden om te kunnen nadenken over een plan kwamen naar voren:

  • Maak een gelijk speelveld en biedt een oplossing voor de PAS-melders en Interimmers, zodat elk bedrijf een vergunning heeft en weer kan nadenken over de toekomst.
  • Geef duidelijkheid over het vertrekpunt: wat is het moment van de 0-meting en wat was situatie van natuur, water en klimaat op dat moment? En waar staan we nu: welke problemen zijn er nog, wie heeft er last van en wie veroorzaken ze?
  • Maak een duidelijk en juridisch houdbaar systeem om de stikstofwinst (en andere milieuprestaties) van maatregelen te monitoren en te registreren zodat de landbouw voor prestaties kan worden beloond. Dan kunnen overheden ook rekening houden met wat boeren de afgelopen jaren hebben gepresteerd.
  • Biedt een lange termijnvisie/perspectief, waarop ondernemers de keuzes en investeringen in hun bedrijfsvoering kunnen baseren.
  • Geef duidelijkheid over waaraan de stikstofreductie wordt besteed.

Overleg boerenorganisaties en meedenkende boeren

Na de boerenbijeenkomst was op 7 september een gesprek tussen vertegenwoordigers van boerenorganisaties, meedenkers en de gemeente. Eventuele vervolgstappen richting de provincie zijn toen besproken. Evenals de randvoorwaarden en spelregels die daarbij belangrijk zijn. Graag gaan wij hierover met de boeren in gesprek.

Datum: donderdag 29 september 2022
Start: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: De Til Giessenburg, Breestraat 1 te Giessenburg

Via onderstaande button kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Als u zich heeft aangemeld krijgt u het programma per e-mail toegestuurd.

Aanmeldformulier Boerenbijeenkomst 29 september 2022

Aanmelden via dit formulier kan tot 29 september 12.00 uur. Wilt u zich hierna nog aanmelden, stuurt u dan een mail aan landbouw@jouwgemeente.nl.