Boerenbijeenkomst 19 april 2023

Boerenbijeenkomst 19 april 2023
Op 19 april 2023 organiseert de gemeente Molenlanden in samenwerking met vertegenwoordigers van de boerenwerkgroep opnieuw een boerenbijeenkomst. Na de bijeenkomst van 19 december 2022 is er veel gebeurd waarover we de agrariërs graag informeren.

Aanmelden kan hier

(Heeft u zich voor 11 april aangemeld? Door een technisch probleem zijn de aanmeldingen tot en met 11 april niet aangekomen bij ons. U kunt zich via bovenstaande link opnieuw aanmelden. Excuses voor het ongemak.)

Brief provincie Zuid-Holland
Door het gebied zijn 13 uitgangspunten bepaald om te komen tot een Gebiedsplan Alblasserwaard. Deze uitgangspunten zijn op 29 september 2022 in stemming gebracht en aangenomen. Op de boerenbijeenkomst bespreken we de reactie van de provincie Zuid-Holland op deze uitgangspunten.

Keukentafelgesprekken
In de afgelopen maanden zijn er Keukentafelgesprekken gevoerd. Er is een helder beeld ontstaan hoe boeren in ons gebied hun toekomst zien en waar zij kansen en mogelijkheden zien en waar risico’s zijn. We presenteren op de boerenbijeenkomst de resultaten van deze gesprekken.

Werkgroep Vergunningen
Een werkgroep brengt verschillende praktijksituaties rondom vergunningen anoniem in beeld inclusief mogelijke oplossingsrichtingen. In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdienst Haaglanden. Tijdens de boerenbijeenkomst horen de agrariërs meer over de voortgang en bespreken we eventuele vervolgstappen.

Alle boeren uit de Alblasserwaard zijn van harte welkom!
Graag nodigen wij u uit voor deze boerenbijeenkomst op woensdag 19 april 2023 in de Til in Giessenburg. De bijeenkomst start om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden kan tot 19 april 12.00 uur via de button bovenaan deze pagina. Wilt u zich aanmelden na dit tijdstip? Mailt u dan even naar landbouw@jouwgemeente.nl. Ook voor vragen kunt u dit mailadres gebruiken. U krijgt dan per mail een reactie of u wordt gebeld.