Beleid en veiligheid

Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over veiligheidsbeleid.

Integraal Veiligheidsplan 2022-2025

Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vastgesteld. In dit plan staat wat er nodig is om Molenlanden veilig te houden en nog veiliger te maken.

Prioriteiten

Het huidige veiligheidsniveau in Molenlanden is hoog. Het vraagt veel inzet om dit zo te behouden. Daarom zijn in het veiligheidsplan op verschillende thema’s doelen gesteld om te blijven werken aan de veiligheid van de gemeente. Met de volgende zes prioriteiten:

 • We verminderen het aantal jeugdoverlast locaties;
 • Verkeersoverlast als gevolg van houding en gedrag beperken.
 • Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en schadelijke effecten van drank, (nieuwe soorten) middelen zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten op vermindering van drank en middelengebruik;
 • Verminderen huiselijk geweld.
 • We versterken de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Consolidering van de brandweerzorg in gemeente Molenlanden. 

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Elke gemeente heeft een algemene plaatselijke verordening. In een APV staat regels die voor iedereen in de gemeente Molenlanden gelden. Bijvoorbeeld regels voor het uitlaten van honden, voor het gebruik van de openbare ruimte, voor het organiseren van evenementen. 

Handhaving (verzoek tot handhaving)

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen.

Melding overlast 

Let op: het indienen van een verzoek tot handhaving is een juridische procedure waarbij uw gegevens (naam, adres, woonplaats en het verzoek tot handhaving zelf) met de mogelijke overtreder worden gedeeld. U kunt dus geen anoniem verzoek tot handhaving indienen.

Indien u geen formele juridische procedure wilt starten, dan kunt u (anoniem) online een melding maken via onderstaande knop.

Overlast melden

Toelichting bij het indienen van een handhavingsverzoek

Het handhavingstraject bestaat uit een aantal stappen:

 1. U dient online een handhavingsverzoek in. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem doen. Het wordt bekend dat u het verzoek om handhaving doet.
 2. De gemeente beoordeelt of er inderdaad sprake is van een overtreding en of u belanghebbende bent. Als dat het geval is, start de gemeente het handhavingstraject. 
 3. De gemeente voert na constatering van de overtreding een legaliseringsonderzoek uit.

Daarna zijn er twee mogelijkheden:

 1. de overtreding wordt gelegaliseerd.
 2. de overtreding kan niet worden gelegaliseerd en moet worden beëindigd (dit kan of vrijwillig of met toepassing van bestuursdwang).

De gemeente beslist binnen 8 weken over een verzoek om handhaving. Deze termijn kan eventueel worden verlengd.

Verzoek tot handhaving indienen

U kunt uw verzoek indienen via onderstaande pagina. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Verzoek tot handhaving online indienen 

Agressieprotocol

Het kan gebeuren dat inwoners agressief zijn tegen medewerkers van de overheid. Dit kan ook gericht worden op medewerkers van de gemeente Molenlanden. Burgers mogen kritiek hebben op wat de gemeente doet, en emotioneel gedrag hoort daar soms bij. Echter, agressie in welke vorm dan ook, wordt niet geaccepteerd. De veiligheid van inwoners en medewerkers staat hierbij altijd centraal.

Daarom hebben we een agressieprotocol voor medewerkers van de gemeente. Hierin staat hoe we als gemeente omgaan met kritiek, emotie en agressie.