Bedrijventerrein Schelluinen, Transportcentrum Schelluinen West

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen West ontwikkelt sinds 2009 het gelijknamige transportcentrum. Het is gelegen aan de N-216 nabij het knooppunt Gorinchem. Het bedrijventerrein beoogt ruimte te bieden aan bedrijven in transport, logistiek en distributie in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De eerste fase van Schelluinen West is inmiddels uitverkocht. In de tweede fase zijn nog enkele kavels beschikbaar.       

Algemene gegevens: 

  • omvang: 24 ha fase 1 / 4 ha fase 2  
  • type terrein: transport, logistiek en distributie  
  • milieucategorie: max. categorie 3  
  • kavel vanaf 3.000 m²  
  • programma: er zijn nog kavels beschikbaar in fase 2 

Beeldbepalende panden: 

  • Rosiervandenbosch – MAN dealer 
  • Dubbeldamgroep 
  • Helmacab 
  • Transport Service Schelluinen 

Beschikbare kavels 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de ROM/S (www.rom-s.nl)