Arbeidsmigranten in Molenlanden

Algemeen

De economie trekt aan en de (technische) beroepsbevolking wordt kleiner. Aan de vraag naar arbeid kan steeds vaker niet meer worden voldaan. Een deel van de (Molenlandse) bedrijven is structureel aangewezen op werknemers uit het buitenland. We zien dit terug in de komst van arbeidsmigranten. Op dit moment vooral uit Zuid-, Midden- en Oost-Europa.

Werken en wonen in Nederland

In Nederland, maar zeker ook in ons gebied, leidt deze ontwikkeling tot een aantal vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten: voldoet deze huisvesting aan de eisen voor veiligheid en een menswaardig bestaan? Wat betekent de huisvesting van arbeidsmigranten voor de leefbaarheid in de dorpen en de stad? Hoe verhoudt deze woonbehoefte zich tot de huidige krapte op de woningmarkt? Woningen en andere gebouwen in de kernen en in het buitengebied zijn immers ook in gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor zijn minder (starters)woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden.

Om met bovenstaande vraagstukken en uitdagingen aan de slag te gaan, heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2019 een beleidsnotitie arbeidsmigranten vastgesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van deze beleidsnotitie. Dit beleid is geƫvalueerd en geactualiseerd. Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe notitie aangenomen. Deze kunt u hier vinden: Beleidsnotitie huisvesting (groepen) arbeidsmigranten Molenlanden November 2022 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).

Klik hier voor meer informatie voor arbeidsmigranten in Nederland / Visit this website to find more information for migrant workers in the Netherlands.

Vragen/contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Neem dan contact op met een collega van infobouwzaken via e-mailadres infobouwzaken@jouwgemeente.nl of via het telefoonnummer 088 - 75 15 000.