Agrarische economie

In Molenlanden is ongeveer 80% van het oppervlak in gebruik voor agrarische doeleinden. Veel van deze agrarische activiteiten hangen samen met de melkveehouderij. In de gemeente is het grootste aantal melkveebedrijven van alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland aanwezig. Veel van deze bedrijven zijn familiebedrijven.

Sector in beweging

De melkveesector en agrarische sector is in beweging. Nieuwe eisen van consumenten, de klimaatdoelstellingen, bodemdaling, terugbrengen van emissies zijn belangrijke oorzaken voor deze beweging. De gemeente wil de agrarische sector helpen om een goed antwoord te hebben op deze en andere veranderingen, zodat een duurzame, adaptieve agrarische sector ontstaat.

Agrarisch collectief

Om aan eisen voor natuurbeheer subsidies te voldoen, hebben veel agrarische bedrijven zich verenigd in het Agrarisch collectief. Voor meer informatie, zie de website www.collectief-av.nl.

Project Groene Cirkel

Om tot een goed antwoord te komen op de verschillende uitdagingen, heeft de kaasfabriek De Graafstroom samen met partners als de Provincie Zuid Holland het project Groene Cirkel Kaas gestart. De gemeente werkt hier ook aan mee. Voor meer informatie over dit project, zie de website www.degraafstroom.com/nl/groene-cirkel.

Verbreding activiteiten

Verschillende agrarische bedrijven hebben gekozen voor verbreding van hun activiteiten. Zo zijn verschillende zorgboerderijen, kaasmakerijen en campererven te vinden. Een aantal van deze bedrijven heeft zich aangesloten bij Den Hâneker (zie de website www.denhaneker.nl).

Wellant VMBO De Bossekamp

Midden in de gemeente is de groene school Wellant vmbo De Bossekamp te vinden. De school wil in de maatschappij staan en faciliteert en organiseert daarom ook regelmatig cursussen en workshops die passen in haar visie. Voor meer informatie opde de website: www.wellant.nl/vmbo/onze-scholen/debossekamp.