Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

Vraag Afschrift Burgerlijke stand aan

U kunt het afschrift alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel basisregistratie personen. In een standaard uittreksel staan naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon

Online

U kunt uw uittreksel burgerlijke stand online aanvragen. Log in met DigiD en betaal direct met iDEAL. Uw uittreksel burgerlijke stand wordt binnen 3 werkdagen verstuurd.

  • DigiD inloggegevens
  • Pinpas
  Kosten
afschrift uit de burgerlijke stand € 13,40