Aangifte overlijden

Logo van EHerkenning
Logo van EHerkenning

Als iemand in Molenlanden overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de begrafenisondernemer. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Voor het persoonlijk aangeven van een overlijden belt u naar 088 75 15 000 voor het maken van een afspraak. De begrafenisondernemer kan de aangifte ook online doen.

Aangifte met eHerkenning

Goed om te weten

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in Molenlanden als de persoon hier is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen zes werkdagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Deze kan de aangifte online doen met eHerkenning
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Molenlanden in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn.

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.