Aangifte overlijden

Algemeen

Als iemand in Molenlanden overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de begrafenisondernemer. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Voor het persoonlijk aangeven van een overlijden belt u naar 088 75 15 000 voor het maken van een afspraak. De begrafenisondernemer kan de aangifte ook online doen.

Goed om te weten

Waar en wanneer

  • De aangifte vindt plaats in Molenlanden als de persoon hier is overleden.
  • Aangifte van overlijden moet binnen zes werkdagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Deze kan de aangifte online doen met eHerkenning. Neemt u eerst contact met ons op als u nog niet eerder aangifte bij ons heeft gedaan via telefoonnummer 088-7515000. Als de begrafenis ook in Molenlanden plaatsvindt kan dit via Begrafenisondernemer | Gemeente Molenlanden doorgegeven worden.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt de akte in Molenlanden bewaard en het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes werkdagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Molenlanden in het buitenland overleden? Dan moet u een originele overlijdensakte laten zien. U kunt dan een afspraak maken bij ons Servicepunt in Bleskensgraaf via het telefoonnummer 088-7515000. De overlijdensakte moet soms ook gelegaliseerd zijn. Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een be√ędigd vertaler.

Voor meer informatie zie Overlijden in het buitenland | Nederland Wereldwijd

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.