Zonnevelden

In Molenlanden zijn er diverse initiatieven voor velden met zonnepanelen, zogenaamde zonnevelden of zonneparken. Om deze initiatieven te kunnen toetsen, hebben we een aantal spelregels opgeschreven in het Beleidskader zonnevelden.