WOZ-portaal

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet online opvragen.

Taxatieverslag en aanslagbiljet online opvragen

  • WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'
  • De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting worden berekend met behulp van de WOZ-waarde. 
  • Op de WOZ waardeloket site staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Op deze site staan de WOZ-waarden van woningen per waardepeildatum vanaf 1 januari 2015. Naast de WOZ-waarden staan ook de gebruiksoppervlakte, bouwjaar vanuit de Basisregistratie adressen en de gebouwen met een kaart en luchtfoto op deze site. 
  • Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf of eigenaar van een woning na 1 januari van het belastingjaar en wilt u een taxatieverslag ontvangen dan kunt u deze opvragen per e-mail via belastingen@jouwgemeente.nl of telefonisch bij de afdeling Belastingen telefoonnummer 088 75 15 000.

De specifieke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw pand, staan vermeld in het taxatieverslag

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf of eigenaar van een woning na 1 januari van het belastingjaar en wilt u een taxatieverslag ontvangen dan kunt u deze opvragen per e-mail bij belastingen@jouwgemeente.nl of telefonisch  via 088 75 15 000.