Welke verkiezingen zijn er in 2019?

Op woensdag 20 maart 2019 vonden gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het bestuur van Waterschap Rivierenland. Daarnaast vinden op donderdag 23 mei 2019 verkiezingen plaats voor de leden van het Europees Parlement.

Provinciale Staten verkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen werden op 20 maart 2019 gehouden. 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

  • Ze stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid.
  • Ze controleren of Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) het beleid goed uitvoert.
  • Ze zijn volksvertegenwoordiger.

Op woensdag 20 maart 2019  waren ook de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn sinds 2015 tegelijkertijd met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten. 

Van oudsher zorgen de waterschappen namens de bewoners van een bepaald gebied voor de waterhuishouding en veilige dijken.

Van 23 t/m 26 mei 2019 zijn er weer Europese verkiezingen. In Nederland stemmen we op 23 mei. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.