Wat doet de provincie?

Illustratieve weergave van de taken van de provincie
De provincie heeft verschillende taken

In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

Illustratieve weergave van de Provinciale staten, statenleden, gedeputeerde staten en commissaris van de Koning
Provinciale staten, statenleden, gedeputeerde staten en commissaris van de Koning

Provinciale staten, statenleden, gedeputeerde staten en commissaris van de Koning

Wat doet de provincie? (download)

Wat doet de provincie? (tekstweergave)

In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

De provincie heeft verschillende taken

Indelen van de ruimte
Bepalen waar ruimte is voor natuur, huizen, wegen, water en bijvoorbeeld wind- of zonneparken.

Natuur en milieu
Zorgen voor natuur en natuurherstel, vergunningen verlenen en controles uitvoeren.

Klimaat en energie
Samen met inwoners en bedrijven werken aan verduurzaming.

Openbaar vervoer
Zorgen voor streekvervoer in de hele provincie.

Wegennetwerk
Aanleggen en onderhouden van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen.

Cultuur en monumentenzorg
Beschermen en behouden van monumentale landschappen en gebouwen.

Regionale economie
Samen met bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid.

Toezicht houden
Controleren van het functioneren van gemeenten en waterschappen.

Verkiezingen provinciale staten, statenleden, gedeputeerde staten en commissaris van de Koning

Verkiezingen provinciale staten
De inwoners van de provincie kiezen de leden van de provinciale staten, de statenleden. Heeft een provincie veel inwoners? Dan zijn er ook meer statenleden. Het maximum is 55.

Wat doen de statenleden?
De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten. De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt vlak na de provinciale statenverkiezingen. Dus stemt u bij de provinciale statenverkiezing? Dan heeft u ook indirect invloed op wie de leden van de Eerste Kamer worden.

College van gedeputeerde staten
Na de provinciale statenverkiezing wordt het college van gedeputeerde staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren de besluiten van de provinciale staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu.

Commissaris van de Koning
De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van de gedeputeerde staten. De regering benoemt deze commissaris voor een periode van 6 jaar. De commissaris houdt onder meer toezicht op het beleidsproces van de provincie en adviseert en bemiddelt bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Meer weten over de provincie?

De leden van de provinciale staten zijn er voor de inwoners. Heeft u een vraag
of een idee voor de provincie? Kijk op de website van de provincie Zuid-Holland.