Vooroverleg/ principeverzoek

Algemeen

Lever een principeverzoek of vooroverleg in voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een principeverzoek houdt in dat u uw bouwplan eerst laat testen door ons. Bijvoorbeeld omdat uw bouwplan verschilt van het bestemmingsplan. Of omdat u zeker wilt weten of uw bouwplan haalbaar is.

Wanneer een principeverzoek?

Lever een principeverzoek in als:

 • uw bouwplan verschilt van het bestemmingsplan;
 • uw bouwplan wel past binnen het bestemmingsplan. Maar u heeft hulp nodig om uw omgevingsvergunning in te leveren;
 • u zeker wilt weten dat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is.

Wanneer geen principeverzoek?

Lever geen principeverzoek in als:

 • u zeker weet dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan;
 • uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan;
 • u zeker weet dat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is.  

Hoe lang duurt de behandeling van mijn principeverzoek?

Er zijn 2 soorten principeverzoeken:

 1. Principeverzoeken waarbij het bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Is uw bouwplan iets anders dan het bestemmingsplan? Dan hoort uw principeverzoek ook binnen deze soort.
 2. Principeverzoeken waarbij u uw bouwplan alleen kunt uitvoeren na een uitgebreid proces. Bijvoorbeeld als wij het bestemmingsplan eerst moeten veranderen.  

Hoelang de behandeling van uw verzoek duurt, hangt af van het soort principeverzoek

 1. Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan? Of is er een kleine aanpassing nodig? Dan behandelen wij uw principeverzoek gemiddeld tussen de 8 en 12 weken.
 2. Is er een uitgebreid proces nodig voor uw principeverzoek? Dan komt u op een wachtlijst. Wij krijgen namelijk veel verzoeken binnen. Helaas kunnen wij u niet vertellen hoelang u op deze wachtlijst staat. Kan een behandelaar uw verzoek behandelen? Dan halen wij u van de wachtlijst. Wij nemen dan contact met u op. 

Wat moet u weten

Vooraf

Zoek vooraf zelf op waar u rekening mee moet houden

Zo voorkomt u dat u teleurgesteld raakt. Bekijk bijvoorbeeld online het bestemmingsplan. Zoek het adres op en klik in de linkerkolom op het bestemmingsplan.  

Een eerste gesprek over uw bouwplannen is gratis bij ons

In dit gesprek kunt u ons vragen stellen. Bijvoorbeeld of u een omgevingsvergunning nodig heeft.  

Indienen principeverzoek

Lever online een principeverzoek in

Dat doet u via de knop hieronder. U voegt alle documenten toe die wij nodig hebben. Let op: voeg alles in 1 keer toe. U kunt later geen andere documenten meer toevoegen. Dus zorg dat alle documenten in dezelfde map op uw computer staan.  

Als particulier kunt u ook een principeverzoek inleveren

Dat doet u via de knop hieronder. U logt in met uw DigiD.  

Indienen principeverzoek

Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan, maar wilt u advies/hulp bij het inleveren van uw bouwplan?

Lever dan een principeverzoek voor een omgevingsvergunning in  

Voeg deze documenten toe bij uw principeverzoek:

 • Een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000). Van de situatie op dit moment en de situatie in de toekomst;
 • Een schetsplan (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie, plattegronden, doorsneden en gevels. Dit hoeft alleen als wij dit nodig hebben om uw bouwplan te beoordelen;
 • Een omschrijving van uw bouwplan;
 • Foto's van de bestaande situatie en de omgeving;
 • Een materialenlijst. Dit hoeft alleen als uw bouwplan gaat over een monument. Of een plek in een beschermd dorps- of stadsgezicht;
 • Een ingevuld parkeerformulier (document onder dit stukje);
 • Uw gegevens. Zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan?

Lever dan een principeverzoek in om het bestemmingsplan te veranderen

Voeg deze documenten toe bij uw principeverzoek:

 • Een situatietekening van het hele gebied (op schaal en met maatvoering). Van de situatie op dit moment en de situatie in de toekomst;
 • Foto’s van de bestaande situatie en omgeving;
 • Een klic-melding (optioneel);
 • Een korte omschrijving van de reden van uw bouwplan en wat het bouwplan inhoudt;
 • Een korte beschrijving over de omgeving van het stuk grond. Meer hierover vindt u in het Molenwaardse kookboek onderaan dit stukje;
 • Informatie over participatie. Hiermee bedoelen wij welke partijen weten wat uw plannen inhouden. Of hoe u partijen gaat laten weten wat uw plannen zijn;
 • Uw gegevens. Zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.  
U hoeft uw plan nog niet in detail te tekenen als u een principeverzoek inlevert

Het is goed genoeg als u uw plan in grote lijnen tekent. Later werkt u uw bouwplan misschien wel uitgebreid uit. Dat doet u tijdens een officiële aanvraag als wij uw verzoek goedkeuren.  

Na uw principeverzoek gebeurt er dit:
 1. Wij controleren of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Ook schatten wij in of uw bouwplan haalbaar is.  
 2. Is uw bouwplan niet haalbaar? Dan adviseren wij u hoe u uw bouwplan kunt aanpassen. Dit kunt u 1 keer gratis doen.
 3. Ons college neemt een besluit over uw bouwplan.  

Kosten

U betaalt € 330,- voor een principeverzoek voor uw bouwplan

Dit betaalt u ook als u toch geen omgevingsvergunning nodig heeft om uw bouwplan uit te voeren.  

U betaalt € 451,- voor een principeverzoek als wij het bestemmingsplan moeten aanpassen

Dit kost ons namelijk meer werk.  

Wij halen de kosten van uw principeverzoek af van het bedrag dat u aan leges betaalt

Dit geldt alleen als u een omgevingsvergunning aanvraagt binnen 12 maanden na het principebesluit. Dit besluit kreeg u van ons college. Let op: dit doen wij alleen als de leges van uw omgevingsvergunning minimaal € 330,- zijn. U krijgt dus nooit geld terug van ons. 

Vervolgprocedure na een positief principebesluit

Overgangsfase tot invoering Omgevingswet

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in op 1 januari 2024. Dan veranderen de ruimtelijke procedures. In de aanloop naar de Omgevingswet kunt u nog steeds een ruimtelijke procedure aanvragen voor uw plan. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden per periode.

Mogelijkheden van 1 juli 2023 t/m 31 december 2023

Wij leggen geen ontwerpbestemmingsplannen meer ter inzage vanaf 1 januari 2024

Dan gaat namelijk de Omgevingswet in. Hierin staat dat ieder bouwplan de vorm van een omgevingsplan moet hebben.

U kunt geen ontwerpbestemmingsplan meer inleveren vanaf 30 juni 2023 om ter inzage te leggen

Het kost ons namelijk een paar maanden om uw bestemmingsplan voor te bereiden. Die tijd hebben wij anders niet meer voor 1 januari 2024.  

U kunt wel een uitgebreide omgevingsvergunning aanvragen tot en met 31 december 2023

Dit doet u online. Met een uitgebreide omgevingsvergunning kunt u afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Dit gaat volgens artikel 2.12 eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wabo.  

Mogelijkheden vanaf 1 januari 2024

U kunt 2 soorten ruimtelijke procedures aanvragen vanaf 1 januari 2024:
 1. Een BOPA. Dit staat voor Buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De voorbereiding hiervan lijkt op de voorbereiding van een uitgebreide omgevingsvergunning. Dat betekent dat u al een ruimtelijke onderbouwing kunt maken. Levert u deze voor 1 juli 2023 in? Dan behandelen wij deze als een deel van uw uitgebreide omgevingsvergunning. Levert u deze onderbouwing in na 1 januari 2024? Dan behandelen wij deze als onderdeel van de BOPA.  
 2. Een aanpassing van het omgevingsplan.  

Rechten ontlenen

Vraag binnen 1 jaar na het principebesluit van ons college een procedure aan

Het kan namelijk gebeuren dat ons college na 1 jaar anders denkt over uw bouwplan. Dit komt bijvoorbeeld door andere wetten of andere omstandigheden binnen onze gemeente. Deze veranderen namelijk regelmatig. Het jaar gaat in op de dag waarop u een brief kreeg over dit besluit. Een tip: vraag zo snel mogelijk een procedure aan na het principebesluit. Zo voorkomt u dat het niet lukt binnen 1 jaar.