Van het aardgas af

Op deze pagina leest u over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. Ook leest u wat u als inwoner zelf kunt doen. 

Waarom aardgasvrij? 

In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal. Dat betekent dat huizen niet meer zijn aangesloten op (aard)gas, maar op duurzame energie zoals aardwarmte, warmte-koude opslag en zonne-energie. Fossiele brandstoffen zoals aardgas raken namelijk op en zijn schadelijk voor het milieu. Aardgas is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. 

Er zijn alternatieve, duurzamere energiebronnen beschikbaar die gebruiksvriendelijk en comfortabel zijn. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt om van (aard)gas los te gaan. Door over te stappen op duurzame energiebronnen zijn we klaar voor een schone, betere toekomst! 

Om Molenlanden voor te bereiden op deze aardgasvrije toekomst werken we als gemeente samen met veel verschillende partijen én met u als inwoner van deze gemeente. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen. 

Wilt u meer weten over de landelijke afspraken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er met uw bestaande woning? 

Molenlanden telt ongeveer 17.100  bestaande woningen. Deze kunnen niet allemaal tegelijkertijd verduurzaamd worden (aardgasvrij en energiezuinig gemaakt).  

Het is de bedoeling dat de gemeente in 2021 een warmteplan heeft vastgesteld, op basis waarvan bekend wordt in welke periode welke wijken aardgasvrij worden. Zodra er meer bekend is, bijvoorbeeld over met welke wijk er wordt gestart, brengen we u hiervan op de hoogte. 


Het Regionaal Energie Loket geeft meer informatie over hoe u uw huis nu al kunt verduurzamen.