Vacature drie leden voor de Rekenkamer

De gemeenteraad zoekt drie leden voor de Rekenkamer, waaronder de voorzitter

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn op 1 januari 2019 samen verder gegaan als gemeente Molenlanden. Een innovatieve gemeente in de Zuidelijke  Randstad met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we samen met partners in de regio en daarbuiten.

De gemeenteraad
De gemeenteraad van de gemeente Molenlanden karakteriseert zich door haar constructief-kritische opstelling. De raadsleden willen graag dichtbij de inwoners uit de twintig kernen staan. De gemeentelijke herindeling leidt tot het zoeken naar een nieuwe balans. Enerzijds aandacht voor de dorpen en de stad en anderzijds het op regionaal/ landelijk niveau meewerken aan een sterke externe profilering en positionering.

Wat doet de rekenkamer?
De rekenkamer is verantwoordelijk voor het controleren van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Dit doet zij door onderzoeksthema’s uit te werken tot een concrete vraagstelling en onderzoeksopzet. 
De rekenkamer stelt onderzoekers aan en houdt zich bezig met het sturen en  begeleiden van de onderzoeken. Een belangrijke rol van de rekenkamer is het  adviseren van de gemeenteraad. De leden van de rekenkamer hebben als taak om onderzoeksresultaten om te zetten naar een politiek-bestuurlijke boodschap. Door het doen van relevante en bruikbare aanbevelingen ondersteunt de rekenkamer de gemeenteraad bij haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat haar eigen onderzoeksagenda – na raadpleging van de gemeenteraad – vaststelt. Vanuit de gemeenteraad is er een begeleidingsgroep voor de rekenkamer, die fungeert als aanspreekpunt voor en namens de raad.

Uw benoeming
De rekenkamer bestaat uit drie leden die worden benoemd voor een periode van zes jaar. Zij vergaderen gemiddeld 10 keer per jaar. Eén van de kandidaten zal worden aangesteld als voorzitter. De voorzitter gaat op inspirerende wijze de dialoog met de raad aan en is de schakel tussen de begeleidingsgroep, de onderzoekers en de griffie. Hij roept de rekenkamer tijdig en periodiek bijeen en leidt de vergadering. Daarnaast bewaakt de voorzitter de uitgangspunten, de werkwijze en het budget. Hij ziet erop toe dat de rekenkamer zijn taken efficiënt en resultaatgericht uitvoert en bevordert
een zorgvuldige besluitvorming.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding van € 180,- per vergadering. Voor de voorzitter is dit         € 215,- per vergadering. Reiskosten worden ook vergoed, te weten € 0,19 per kilometer of openbaar vervoer tweede klasse. Voorbereidende werkzaamheden en contactmomenten met de gemeenteraad, de griffie of onderzoekers zijn bij de vergoeding inbegrepen. Dat vraagt een zekere flexibiliteit ten gunste van deze contactmomenten die ook in de avonduren plaatsvinden. De griffie ondersteunt de rekenkamer.

Wat vragen wij?

  • HBO/WO werk- en denkniveau. Voor de voorzitter geldt bij voorkeur een bestuurlijk-juridische achtergrond
  • Een onafhankelijke instelling, een positief-kritische houding en de vaardigheid om constructief samen te werken
  • Het vermogen om abstracte data en processen te overzien en te analyseren
  • Kennis en ervaring met belangrijke beleidsterreinen en (beleidsmatige) processen bij de (lokale) overheid
  • Ervaring met (beleids)onderzoek is een pré                                                         

U vervult geen functies die het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek belemmeren, waaronder in elk geval de functies zoals beschreven in artikel 13 van de gemeentewet vallen.

Informatie & solliciteren
Neem voor meer informatie contact op met Jarno Groenveld (plaatsvervangend griffier) via jarno.groenveld@jouwgemeente.nl of 06 - 55 27 21 50. Hij ontvangt graag uw motivatiebrief en cv via email tot uiterlijk 23 september 2019.

Op 9 of 10 oktober vindt de eerste gespreksronde plaats. De tweede gespreksronde vindt plaats op 14 of 16 oktober.

PDF downloaden en/of printen
Drie leden voor de Rekenkamer, waaronder de voorzitter