Stagiaires gezocht

Met ingang van september 2020 hebben wij plaats voor een aantal stagiaires van de opleidingen Infra, Civiele Techniek, Watermanagement en Build Environment/Ruimtelijke Ordening.

De stages

Wij zoeken stagiaires op MBO-niveau voor:

 • Het ondersteunen van de projectleider voor civiele projecten zoals vervanging van straten  en riolering;
 • Ondersteuning bij het opstellen van een nieuwe geharmoniseerde Leidraad voor de Inrichting van Openbare Ruimte (LIOR);
 • Houden van toezicht en begeleiden van diverse onderhoudswerkzaamheden;
 • Opstellen van een beheerplan beschoeiingen;
 • Het opzetten van het waterbeheer in onze kernen;
 • Het inmeten, fotograferen en tekenen in autocad van diverse bruggen;
 • Peilen en monitoren van baggerwerkzaamheden;
 • Ondersteunen bij het bijhouden van beheerobjecten in het beheerprogramma Obsurv.

Wij zoeken stagiaires op HBO-niveau voor:

 • Problemen in onze watergangen inventariseren en Plan van Aanpak maken;
 • Het voortzetten en verkennen van kansen voor projecten Duurzame Buitenruimte. In deze projecten spelen opgaves als klimaat, energie en duurzaamheid een grote rol. ;
 • Verkeerskundige opgave met in het verlengde daarvan een voorstel maken richting het College  van Burgemeester en Wethouders;
 • Oriënterende stage en zo een indruk krijgen van de veelzijdigheid van het werk binnen het vakteam Beheer Buitenruimte.

Aanbod

Als stagiair(e) krijg je naast een stagevergoeding alle ruimte om inhoud te geven aan deze opdrachten en zijn jouw ideeën hierover meer dan welkom.

Solliciteren                                                                                                                 

Spreekt een stage bij gemeente Molenlanden en onze manier van werken je aan? Stuur dan een mailtje naar HRMolenlanden@jouwgemeente.nl. Dan komen we graag snel met je in gesprek.