Lid van de Rekenkamer

Lid van de rekenkamer
Die vernieuwing meebrengt 

Wat is de rekenkamer?
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In samenspraak met de gemeenteraad worden verschillende onderzoeksthema’s bepaald. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, jeugdzorg of verkeer.

De rekenkamer is onafhankelijk en stelt per thema een eigen onderzoeksprogramma op. De gemeenteraad heeft een contactcommissie die als aanspreekpunt fungeert. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waarvan één lid de rol van voorzitter heeft.

Dit ga je doen
Samen met je twee collega rekenkamerleden ga je diverse onderzoeken opzetten. Op welke (deel)vragen willen we antwoord hebben? Wat is de meest geschikte vorm voor dit onderzoek? Welke doelgroepen willen we onderzoeken? En wie gaat het onderzoek uitvoeren? Je kunt zelf ook een bijdrage leveren aan een onderzoek. Bijvoorbeeld als gespreksleider van een aantal focusgroepen of het opstellen van een enquête bij kwantitatief onderzoek.

Je collega rekenkamerleden zijn zeer ervaren. Zij vinden het leuk om je de kneepjes van het vak te leren. Samen zijn jullie gedreven om veel resultaat te leveren binnen de begrote kaders.

Tijdens het onderzoek houd je de contactcommissie van de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang. Is het onderzoek afgerond? Dan voorzien jullie de gemeenteraad van resultaten en concrete aanbevelingen. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van onze dienstverlening en een prettige leefomgeving voor onze inwoners.

Dit ben jij
Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau en kennis van onderzoekstechnieken. Ervaring met rekenkameronderzoek is niet nodig. Je krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen.

Misschien weet je hoe een gemeente werkt en heb je ervaring met beleidsterreinen en beleidsmatige processen. Als dat niet het geval is, wil je hierin duiken. Je hebt affiniteit met de lokale overheid en ziet deze baan als een uitgelezen kans om een gemeentelijke organisatie beter te leren kennen.

Je hebt een onderzoekende, onafhankelijke houding, overziet en doorgrondt abstracte data en processen en neemt ‘iets’ niet zomaar aan. Vaak weet je ons te verrassen, omdat je fris en fruitig tegen de materie aankijkt. Jij brengt vernieuwing binnen. Innovatieve vormen van onderzoek of creatieve wijzen om onderzoeksresultaten te presenteren.

Integriteit is belangrijk. Je hebt dan ook geen functie (zoals beschreven in artikel 13 van de gemeentewet) die onafhankelijk onderzoek belemmert.

Dit bieden wij
Je gaat enorm veel leren over de onderzoeksthema’s, onderzoeksopzet en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van een gemeente.

Elk rekenkamerlid wordt benoemd voor een periode van zes jaar. In onderling overleg worden de vergaderingen gepland. Je vergadert zo’n veertien keer per jaar en ontvangt per vergadering een vergoeding van € 185,45 en eventueel reiskosten. Als je zelf een bijdrage levert aan een onderzoek, ontvang je hiervoor een separate vergoeding.

Informatie & sollicitatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met Bart Toonen, voorzitter van de contactcommissie van de gemeenteraad, bart.toonen@jouwgemeente.nl, 06-14363664. Je kunt ook bellen met de voorzitter van de rekenkamer: Johan Weggeman, johan.weggeman@jouwgemeente.nl, 06-52596905.

Je motivatiebrief en cv mail je tot uiterlijk 20 januari 2022 aan Jarno Groenveld, raadsadviseur, jarno.groenveld@jouwgemeente.nl. Hij is ook bereikbaar voor vragen over de procedure, 06-55272150.

Wanneer zijn de selectiegesprekken?
De gesprekken zijn gepland op 1 februari 2022 tussen 13.00-17.00 uur, fysiek op de Groeneweg 33 in Hoornaar. Wellicht kun je hier vast rekening mee houden in je agenda. Tijdens het gesprek ontmoet je je collega rekenkamerleden en twee raadsleden.

PDF downloaden en/of printen
Lid van de Rekenkamer