Leden voor de commissie bezwaarschriften

LEDEN VOOR DE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
Die onafhankelijk het bestuursorgaan adviseren

De commissie
De commissie bezwaarschriften adviseert onafhankelijk van betrokken partijen het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft over de ingediende bezwaarschriften op bijna alle beleidsterreinen. Instrumenten zoals pre-mediation worden ingezet om een minnelijke afhandeling van bezwaarschriften te bevorderen. Door samen patronen in de adviezen te analyseren en te evalueren, draagt de commissie bij aan de verbetering van de dienstverlening. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht in het juridische team van de gemeente.

Samenstelling
De commissie bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en meerdere commissieleden. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen herbenoemd worden. De commissie houdt elke eerste dinsdag van de maand hoorzittingen, waarbij de voorzitter en twee commissieleden aanwezig zijn. Zo nodig worden meer hoorzittingen per maand ingepland. De hoorzittingen vinden plaats in een van de kernen van Molenlanden.

Wat wij vragen
Door toename van het aantal bezwaarschriften is behoefte aan meer commissieleden die over bezwaarschriften kunnen adviseren. Als commissielid adviseer je graag onze innovatieve gemeente vanuit jouw brede maatschappelijke kennis en affiniteit met het lokaal bestuur. Dat doe je op basis van een academische juridische opleiding en beroepservaring, kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en van een of meer rechtsgebieden op het werkterrein van de commissie. Kennis van het omgevingsrecht en handhaving is een pré. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden richting inwoners, gemeente en mede-commissieleden. Je bent bij voorkeur niet woonachtig in gemeente Molenlanden. Ook heb je geen directe binding met de bestuursorganen of ambtelijke organisaties van Molenlanden.

Wat wij bieden
We bieden de volgende vergoedingen: een presentievergoeding voor leden van € 185,00 en een vergoeding voor een halve zitting€  92,50 (deze wordt vaak gebruikt voor overleggen) en bij advies zonder zitting € 85,00. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per km.

Solliciteren & Informatie
Heb je vragen over de inhoud van het commissiewerk? Neem dan na 1 augustus contact op met Rob Sakkee, voorzitter van de commissie bezwaarschriften, via 0655736939. Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 8 augustus 2022 aan Nellieke Oudijn, secretaris van de bezwarencommissie. Zij is bereikbaar voor vragen over de procedure via 06-30969275 of nellieke.oudijn@jouwgemeente.nl.