Directeur Beleid & Uitvoering (36 uur per week)

DIRECTEUR BELEID & UITVOERING (36 UUR PER WEEK)

De rol van directeur Beleid & Uitvoering
Vanuit een positieve visie op zelforganisatie neem je vanuit de directie de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering in het fysieke en sociale domein. Je gaat uit van een positief mensbeeld ten aanzien van inwoners en medewerkers. Van daaruit ben je geïnspireerd om zowel de kwaliteiten van als de samenwerking tussen mensen te versterken. Je bent een strateeg en hebt het vermogen om verschillende complexe thema’s te overzien en begrijpelijk te vertalen naar hanteerbare strategieën en adviezen. In aansluiting op de geschetste verdeling binnen de directie heb jij affiniteit met beleid op het sociaal en fysiek domein. Collega’s vinden je inspirerend en krijgen energie van je. Het feit dat je verder kijkt en denkt, levert messcherpe analyses op die je vertaalt in concrete oplossingen. Je hebt het lef om verschillende routes te verkennen.
Je bent meer dan goed bekend met ontwikkelingen in het sociale en fysieke domein en op het gebied van inwoners- en overheidsparticipatie. Je draagt de kerncompetenties van nature uit: wendbaar, verbindend, vernieuwend, actief lerend en verantwoordelijk.

Jouw plek in de directie en vakteam besturing
De directie is de enige hiërarchische laag die na een evaluatie mogelijk wordt uitgebreid van twee naar drie posities. Samen met de algemeen directeur / gemeentesecretaris en eventueel de directeur bedrijfsvoering geef je leiding aan het realiseren van de visie en doelen. De directie vervult een essentiële rol in de advisering van het college van B&W en in het contracteren tussen organisatie en bestuur. De directie maakt deel uit van het ‘vakteam besturing’ dat verder bestaat uit vier spelverdelers en de concerncontroller. De spelverdelers bieden voor de vakteams ondersteuning in het bepalen en oppakken van opgaven, de samenwerking binnen en buiten het team en de zelforganisatie. De spelverdelers pakken ook strategische opgaven en projecten op. Omdat de gemeente Molenlanden vooral vanuit talent werkt is er een dynamische verdeling tussen directie en spelverdelers. De directie is echter eindverantwoordelijk, bewaakt in het bijzonder de integraliteit en bestuurlijke impact en geeft richting aan op hoofdlijnen. Spelverdelers zoomen vaker in, directieleden zoomen eerder uit. Jij pakt in dat geheel het strategische voortouw om vanuit bestuurlijke ambities beleid en uitvoering te integreren in een continue samenspel met de samenleving. Als directeur vervul je ook de rol van opdrachtgever. Hierin zoek je balans tussen sturing, ruimte geven, inspireren en beheersing.

De uitdaging: overzicht, samenhang, regie en synergie
De bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven krijgen in Molenlanden een extra kans maar ook een extra lading door eigen initiatieven van actieve inwoners, dorpen, stad, bedrijven en organisaties. Vanuit het stads- en dorpsgericht werken zoekt men daarin naar synergie: meerwaarde door het samen te doen. Dat levert voor de organisatie een bovengemiddeld ambitieniveau op. Zowel inhoudelijk als procesmatig, want samen doen vraagt om dialoog, afstemming en verwachtings-management. Intern doen ze dat vanuit zelforganisatie. Zo spiegelen zij zich aan buiten. Voor het bestuur vraagt dat om stevige advisering om van daaruit comfort te ervaren ten aanzien van hun ambities, beloften en doelen. De complexiteit van opgaven vraagt bovendien om een slagvaardig netwerk buiten de gemeentegrenzen waarin zij zich volwaardig willen positioneren.

Wie ben jij?
Van de directeur Beleid & Uitvoering wordt gevraagd om in het fysieke en sociale domein de verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen om samen met de vakteams overzicht en samenhang te bieden in taken en ambities inclusief de daarvoor benodigde procesinrichting. Om vanuit die basis (proces)regie te voeren en naar synergie te streven in samenwerking met inwoners en partners. Daar hoort een strategische advisering bij van hoge kwaliteit. Die strategische advisering is integraal door de samenwerking en afstemming tussen vakteams. Tussen vakgebieden en tussen beleid en uitvoering. Zij zetten in op het vergroten van het strategisch vermogen van hun medewerkers. Ze scheppen ruimte voor regie en bijsturing door kennis van de context, trends en ontwikkelingen. De netwerkkracht wordt versterkt door de behoeften en krachten van anderen te verkennen en te verbinden aan die gemeente Molenlanden zelf. De directeur Beleid en Uitvoering gaat met de teams aan de slag om de strategische advisering en een integrale wijze van werken tussen vakteams te versterken. Je neemt verantwoordelijkheid en biedt inspiratie en sturing op een manier die bij zelforganisatie past. Dat wil zeggen richting geven en dichtbij zijn waar nodig en ‘loshouden’ waar mogelijk met maximale ruimte voor talent en eigenaarschap van onze medewerkers.

Wat breng je mee?

  • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur bestuurskundige achtergrond;
  • Meerder jaren ervaring binnen gemeentelijke overheid als senior manager of directeur;
  • Kennis van het openbaar bestuur en veranderkunde;
  • Je heb hebt vaardigheid op het gebied van (strategisch) bestuurlijk adviseren, communicatietechniek en management.

Wat biedt de gemeente Molenlanden?
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.599,- bruto per maand (functieschaal 15 ; salarispeil 1 oktober 2020) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB).

Geïnteresseerd?
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 14 augustus 2021 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website via: www.geerts-partners.nl/vacatures/.
Wil je meer weten bel dan met Sander Geerts via 013-207 10 06.

PDF downloaden en/of printen
Directeur Beleid & Uitvoering