Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Op woensdag 11 april 2018 stemden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard (nu samen Molenlanden) in met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. De gemeente Molenlanden zet in op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit kunnen we alleen blijven volhouden door samen te werken. We willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze verantwoordelijkheid nemen en werken aan een duurzaam Molenlanden.