Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van Provinciale Staten Zuid-Holland.

Processen-verbaal (model N-10 en Na 14-1)

Onderstaand de processen-verbaal van de 28 stembureaus:

  • model N 10-1 (Proces-verbaal van een stembureau)
  • model Na 14-1 (Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau)

Het corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

Controleprotocol

De controles worden gedaan om na te gaan of de programmatuur die is gebruikt door het hoofdstembureau goed heeft gefunctioneerd. Het is noodzakelijk om vast te stellen dat er geen fouten in zitten of misbruik heeft plaatsgevonden.

CSV-bestand

Het CSV-format is een veel gebruikt bestandsformaat voor databestanden. Ook al lijkt de inhoud van het bestand niet toegankelijk leesbaar, het bestand is juist goed bruikbaar voor het maken van geautomatiseerde analyses, omdat het een machineleesbaar format is. Import in Excel is ook mogelijk.