Testen voor toegang - Organisatoren

Wilt u testen voor toegang inzetten bij uw activiteit of evenement? Vanaf 5 juni is het mogelijk toegangstesten in te zetten. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien.

Wanneer kunt u als ondernemer of organisator gebruik maken van toegangsbewijzen?

Vanaf stap 3 in het openingsplan is het mogelijk om met testen voor toegang deel te nemen aan activiteiten of toegang te krijgen tot voorzieningen op het terrein van cultuur, evenementen, horeca en professionele sportwedstrijden.

Hieronder is nadere informatie te vinden over de te nemen stappen voor organisatoren en ondernemingen om toegangsbewijzen te kunnen inzetten. De inzet van toegangstesten geeft ruimere voorwaarden aan de onderneming en organisator voor de activiteit. De inzet van toegangsbewijzen van de organisator en onderneming is optioneel, en niet verplicht. Wanneer u toegangstesten inzet, is er meer mogelijk dan wanneer u dat niet doet. Zie voor meer uitleg over de ruimere voorwaarden bij de inzet van toegangsbewijzen ook de informatie over het openingsplan.

Moet ik mij als ondernemer of organisator ergens aanmelden als ik toegangsbewijzen wil inzetten?

U moet uw evenement aanmelden als:

  • Voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen; of
  • Uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen.

De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt om in de planning van de beschikbare testcapaciteit zoveel mogelijk rekening te houden met uw evenement. Als organisator ontvangt u enkel nader bericht als uit de capaciteitsberekening onverhoopt blijkt dat, direct voorafgaand aan uw evenement en in de betreffende regio, de vraag naar toegangstesten naar verwachting aanzienlijk hoger is dan het aanbod daarvan. Dit kan betekenen dat een deel van de bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een toegangstest, met mogelijk een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg. Uiteraard wordt alles in het werk gezet om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

Overige (kleinere) evenementen en doorlopende activiteiten die in aanmerking komen voor testen voor toegang hoeven zich niet apart aan te melden.

Wie moeten zich laten testen voor toegang?

  • Bezoekers moeten zich laten testen voor toegang
  • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan de activiteit van Testen voor Toegang en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand. 

Informeer uw bezoekers

Voor een bezoek aan uw organisatie is een coronatoegangsbewijs nodig.

  • Vermeld dit duidelijk op uw website en/of via uw klantenservice.
  • Informeer uw bezoekers hoe zij aan een coronatoegangsbewijs kunnen komen.
  • Communiceer duidelijk bij de ingang van uw pand of evenement of u coronatoegangsbewijzen vraagt voor toegang.

Op deze pagina staat een communicatietoolkit met middelen waarmee u uw bezoekers kunt informeren. Onder andere met posters, een animatie en een factsheet met de belangrijkste basisinformatie voor uw bezoekers, welke u bijvoorbeeld op uw website kunt plaatsen. Ook kunt u de bezoekers verwijzen naar Rijksoverheid.nl/testenvoortoegang.

Informeer uw medewerkers

Voor uw medewerkers vindt u in de communicatietoolkit de factsheet ‘Informatie voor medewerkers’. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe zij bezoekers kunnen controleren bij de entree. Inclusief over bijvoorbeeld de Corona Check-scanner.

Toolkit communicatiemiddelen

Download de toolkit met communicatiemiddelen: 'Testen voor Toegang' (WeTransfer). In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.

Meer informatie