Subsidiefonds Molenlanden

Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap (Lokaal Fonds)

Heeft u een idee om recreatie, toerisme en cultuur te stimuleren? 
Is dit idee vernieuwend en helpt het om ons unieke polderlandschap te behouden of verder te ontwikkelen? Dan kan het subsidiefonds van de gemeente Molenlanden misschien helpen! 

  • het draagt bij aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme en cultuur 
  • het draagt bij aan de hele gemeente / regio 
  • het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke waarde 
  • het is vernieuwend 
  • er ontstaan goede (nieuwe) samenwerkingsvormen 
  • het is haalbaar en realistisch 
  • het project kan zelfstandig verder na de subsidie 

U kunt op 2 momenten in het jaar een aanvraag indienen: vóór 1 april of vóór 1 september

U kunt maximaal € 7.500 aanvragen bij het subsidiefonds en u zorgt voor 50% cofinanciering. Voorbeeld: Uw idee kost € 10.000. U kunt € 5.000 aanvragen bij het subsidiefonds en de overige € 5.000 draagt u zelf bij of wordt gefinancierd door een andere partij. 

Download onderstaand aanvraagformulier.

Een project of activiteit wordt op punten gescoord om te beoordelen of deze voor subsidie in aanmerking komt. Zie onderstaand document met toetsingscriteria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: