Regelingen rondom personeel

Regionaal Mobiliteitsteam AV werkt door

Het Regionaal Mobiliteitsteam AV werkt door is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven uit de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hier werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met diverse andere partners uit de regio.

Werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, kunnen terecht op één centrale plek. AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit. AV werkt door is bereikbaar via het emailadres werk@avwerktdoor.nl en via telefoonnummer 06 - 29 355 974.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanaf 1 oktober 2021 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ten einde. Het kan zijn dat u een deel van het NOW-voorschot moet terugbetalen. Dit als uw omzetdaling minder was dan u aanvankelijk verwachtte voor de periode waarvoor u NOW had aangevraagd. Of als u minder personeel in dienst had dan gepland. U kunt pas een betalingsregeling afspreken met UWV nadat u de definitieve berekening hebt ontvangen. Lukt het niet om het bedrag in 1 keer terug te betalen? Neem dan contact op met UWV via 088-8982004.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het UWV en bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel