Regelingen rondom personeel

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag doen bij het UWV. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Meer over de wijzigingen in deze regeling leest u hier. Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV.

De NOW uit noodpakket 1 kan tot 5 juni worden aangevraagd. De voorwaarden voor deze regeling zijn per 20 mei ook aangepast.

Meer informatie over de regeling vindt u hier.

En bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel

Voorbereiding

Voor het verwerken van de aanvraag van NOW heeft het UWV uw aangifte loonheffing nodig. De Belastingdienst roept op om snel de aangifte loonheffing op te sturen als u dat nog niet gedaan heeft. Als het nodig is, kun u vervolgens uitstel van betaling van de loonheffing krijgen.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaalt u meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.

Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals bij supermarkten en in de zorg, aldus de Belastingdienst.