Onderzoeken PFOA en GenX

In de hele regio komen PFOA en GenX voor. Via de wind en de regen zijn deze stoffen neergekomen in een breed gebied rond en benedenwinds van de fabriek DuPont/Chemours. In de gemeente Molenlanden is een gefaseerd onderzoeksprogramma uitgevoerd, waarbij  verspreid over diverse plaatsen in de gemeente onderzoek is uitgevoerd naar PFOA en de opvolger GenX. Met het onderzoek is duidelijkheid verkregen over de omvang en de verspreiding van PFOA en GenX in de bodem.