Onderzoek kwaliteit water

Molenlanden heeft het irrigatiewater, zoals slootwater en opgevangen regenwater, gebruikt bij een aantal moestuinen in de gemeente onderzocht. Er is nog geen wettelijke norm voor PFOA in oppervlaktewater. Wel is een milieukwaliteitsdoelstelling van toepassing. Op één locatie in Wijngaarden ligt de concentratie PFOA in het oppervlaktewater hoger dan de milieukwaliteitsdoelstelling. De onderzoekers geven daarbij aan, dat deze doelstelling geen harde risicogrens, maar een beleidsdoelstelling. Deze doelstelling is berekend op basis van de situatie, dat een mens gevaar loopt als elke dag gedurende het hele leven vis uit het oppervlaktewater, in dit geval deze specifieke sloot, gegeten zou worden met daarin de maximale concentratie PFOA. Dat is hier niet aan de orde.  

Inmiddels zijn de waterschappen Rivierenlanden en Hollandse Delta gestart met onderzoek naar PFOA in het oppervlaktewater. De inzet is om de resultaten van het gemeentelijke onderzoek en het onderzoek door waterschappen goed op elkaar af te stemmen.