Noodsteun voor verenigingen

De gemeenteraad van Molenlanden heeft besloten tot het instellen van een noodfonds voor verenigingen in Molenlanden, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld doordat activiteiten langdurig geen doorgang kunnen vinden of omdat vaste lasten doorlopen, terwijl inkomsten zijn weggevallen.

Belangrijk is dat sprake moet zijn van een ‘bloeiende’ vereniging, die geen problemen had voor de coronacrisis.

Voorwaarden noodsteun

  1. Er kan geen of in onvoldoende mate een beroep worden gedaan op de financiële regelingen van de rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van het steunpakket van de rijksoverheid.
     
  2. Een tweede voorwaarde voor noodsteun van de gemeente is dat de vereniging niet terecht kan bij een bank, bijvoorbeeld voor een lening of uitstel van aflossingsverplichtingen.
     
  3. De vereniging heeft zelf alles in het werk gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verminderen en/of de financiële positie te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan leden vragen de contributie door te blijven betalen of het verlagen van doorlopende vaste lasten.

Heeft u vragen of noodsteun nodig?

Voor vragen en het aanvragen van noodsteun kunt u contact opnemen met het actieteam corona. De medewerkers van het actieteam staan voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000.