Noodsteun voor ondernemers

De gemeenteraad van Molenlanden heeft besloten tot het instellen van een noodfonds voor ondernemers, waaronder zzp'ers, die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Het voortbestaan van hun bedrijf of beroep staat op het spel. Belangrijk is dat sprake moet zijn van een levensvatbaar bedrijf/beroep, dat geen problemen had tot de coronacrisis.

Voorwaarden noodsteun

  1. Er kan geen of in onvoldoende mate een beroep worden gedaan op de financiële regelingen van de rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van het steunpakket van de rijksoverheid.
     
  2. Een tweede voorwaarde voor noodsteun van de gemeente is dat de ondernemer niet terecht kan bij een bank, bijvoorbeeld voor een overbruggingslening of uitstel van aflossingsverplichtingen.
     
  3. De onderneming of zzp'er heeft alles in het werk gesteld om de gevolgen van de coronacrisis zelf te verminderen en/of de financiële positie van zijn bedrijf te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de doorlopende vaste lasten of het aanpassen van de bedrijfsvoering.

Heeft u vragen of noodsteun nodig?

Voor vragen en het aanvragen van noodsteun kunt u contact opnemen met het actieteam corona. De medewerkers van het actieteam staan voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000.