Nieuwe Tijdelijke Wet Maatregelen

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking getreden. Deze wet en de regeling die er bij hoort, vervangt de noodverordening zoals die in gebruik was. .

De wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden en deze democratisch te verankeren. In de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (een invulling van de Twm) zijn de maatregelen overgenomen, zoals de maximale groepsgrootte en het houden van 1,5 meter afstand, die eerder in regionale noodverordeningen werden vastgelegd.

Met de invoering van de wet is het niet meer nodig dat er regionale noodverordeningen zijn; daarom heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de noodverordening ingetrokken. Met de intrekking van de noodverordening komen ook alle op de noodverordening gebaseerde besluiten, zoals aanwijsbesluiten om gebieden in verband met drukte snel af te kunnen sluiten, te vervallen.

Nieuwsbericht