Machtigen om te stemmen

Kunt u 20 maart niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld omdat u dan op vakantie bent? Laat uw stem niet verloren gaan, maar machtig iemand om namens u te stemmen.

Kiezer machtigen die in Molenlanden woont

Via uw stempas kunt u alleen een kiezer machtigen die in Molenlanden woont. Vul de achterkant in en onderteken deze samen. 

De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldige identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 

Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. Het afgeven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Kiezer machtigen die NIET in Molenlanden woont

Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Molenlanden woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde Waterschap? 

Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u downloaden en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs e-mailen naar verkiezingen@jouwgemeente.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. 

Tot dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur kunt u dit ook mondeling regelen. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 088 75 15 000.

Voorwaarden

Degene die u machtigt mag:

  • uw stem alleen gelijktijdig met zijn of haar stem uitbrengen;
  • niet meer dan 2 volmachten aannemen.