Lening duurzaamheid

Verduurzamingsleningen (voorlopig) niet beschikbaar

Gemeente Molenlanden biedt haar inwoners de Verduurzamingslening aan voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. Door de sterke vraag naar de lening is het fonds, waaruit de leningen worden gefinancierd, inmiddels uitgeput. Dat betekent dat nieuwe aanvragen voor Verduurzamingsleningen (voorlopig) niet meer worden toegewezen. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel om ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen over eventuele voorzetting van dit fonds.   

Verduurzamingslening particulieren

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Om deze reden biedt de gemeente haar inwoners de verduurzamingslening aan voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. De lening maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Ook duurzame maatregelen bij nieuw te bouwen woningen en de aanschaf van zonnepanelen via een postcoderoosregeling komen in aanmerking voor de verduurzamingslening.

Voorwaarden 

 1. De aanvrager is eigenaar-bewoner en/of huurder, en is jonger dan 76 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 2. De maatregelen worden getroffen in nieuwbouw en/of bestaande woning in de gemeente Molenlanden. Ook postcoderoosproject, recreatiewoning en mantelzorgwoning vallen onder de regeling.
 3. De consumptieve / hypothecaire lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (incl. BTW). 
 4. Per woning wordt maximaal één Verduurzamingslening toegekend.
 5. Van de lening kan geen gebruik worden gemaakt indien nationaal of provinciaal een lening voor dezelfde maatregelen kan worden verkregen onder dezelfde condities.

Verzilverlening

Naast de Verduurzamingslening biedt gemeente Molenlanden eigenaar-bewoners van de gemeente, die het vermogen dat vastzit in de woning willen verzilveren, de zogenoemde verzilverlening aan.

Voorwaarden

 1. De aanvrager is eigenaar-bewoner met een minimale leeftijd van 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximumleeftijd. 
 2. De aanvrager moet de woning zelf bewonen of gaan bewonen.
 3. De lening bedraagt maximaal € 75.000,-
 4. Per woning wordt maximaal één Verzilverlening toegekend.

Verduurzamingslening zakelijk

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bouwwerken energiezuinig worden.  De Verduurzamingslening Zakelijk maakt het voor onder andere non-profitorganisaties mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan de eigen accommodatie. 

Voorwaarden

 1. De aanvrager is een:
  a. Vereniging van Eigenaren, waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met een minimum van tien leden;
  b. Coöperatie of kleine verhuurder;
  c. Non-profitorganisatie, niet behorende tot een (semi) overheid.
 2. De lening bedraagt minimaal € 15.000,- en maximaal € 75.000,- (incl. BTW).
 3. Van de lening wordt een notariële, onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt.
 4. De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 5. Van de lening kan geen gebruik worden gemaakt indien nationaal of provinciaal een lening voor dezelfde maatregelen kan worden verkregen onder dezelfde condities.

Lijst Duurzaamheidsmaatregelen

Voor het in aanmerking komen van één van bovenstaande leningen hanteert de gemeente een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen.

Maatregel

Voorwaarden

 

Zonnepanelen

Vermogen >300

Wattpiek

Zonneceldakpannen

Minimaal een compleet dakvlak

 

Zonneboiler

Minimale productie van 1,5 GJ per jaar

Jaaropbrengst GJ

Vloerisolatie/bodemisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

Dakisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

Dakisolatie 'groen'

Dakoppervlak > 8m2

Helling van het dak 45 graden Minimaal 5 lagen: wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, vegetatielaag

m2

 

Spouwmuurisolatie

Rc > 1,5 m2K/W

m2

 

Gevelisolatie

Rc > 3,0 m2K/W

m2

 

HR++ of HR+++ glas eventueel incl. kozijnen

U < 1,2 m2K/W

m2

 

Micro-wkk/HRe ketel

Thermisch rendement > 100% Elektrisch rendement > 15%

 

 

Warmtepomp boiler

 

 

 

Warmtepomp

 

 

 

Laagtemperatuur afgiftesysteem

Het voor het eerst, gedeeltelijk of geheel aanbrengen van lagetemperatuurafgiftesystemen in een woning, zoals vloer of wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren of LT luchtverwarming met een maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 °C

 

 

Warmteterugwinning uit douchewater

 

 

 

Warmteterugwinning uit ventilatielucht

 

 

 

LED-verlichting inclusief dimmers voor led-verlichting

 

 

 

 

Inductiekookplaat

Het voor het eerst aanbrengen van een inductiekookplaat, die een gaskooktoestel vervangt

 

 

Alle duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn voor het realiseren van bovenstaande maatregelen.

De maatregelen dienen onlosmakelijk verbonden te zijn aan de uitvoering/ realisatie van boven-staande duurzaamheids-maatregelen.

 

 

Aanvraag lening

 1. Geïnteresseerden voor de lening kunnen gebruikmaken van het aanvraagformulier Verduurzamingslening (aanmeldformulier);
 2. De gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag en zal, bij positieve beoordeling, de aanvrager een toewijzingsbrief toesturen. 
 3. De toewijzingsbrief heeft de aanvrager nodig om de aanvraag verder digitaal bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) in te dienen. SVn zal de aanvraag op financiële aspecten toetsen.
 4. Na positieve toets zal SVn uiteindelijk de lening verstrekken.