Informatie voor ondernemers over corona

De meeste regelingen voor financiële tegemoetkoming van ondernemers zijn per 1 oktober 2021 gestopt. Mocht u als ondernemer tegen zaken aan lopen of heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen, dan proberen wij u verder te helpen. U kunt telefonisch contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van de gemeente Molenlanden via 06 46 88 45 38 of via de mail: ondernemersloket@jouwgemeente.nl.

Algemene informatie

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket opgezet voor alle ondernemersvragen: www.kvk.nl/corona. Op deze site vindt u onder andere informatie van de verschillende regelingen voor ondernemers. Het loket is ook telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur, via 0800 21 17.

Ook op de site van VNO NCW is veel informatie te vinden.

Tegemoetkoming kosten controle CTB

De gemeente Molenlanden stelt vanaf dinsdag 9 november 2021 een regeling open waarmee ondernemers, verenigingen en organisatoren die verplicht moeten werken met een coronatoegangsbewijs (CTB) vergoed worden in de extra kosten die voor de controle moeten worden gemaakt. 

Financiële regelingen ondernemers

Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in gemeente Molenlanden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? De TOZO regeling is per 1 oktober gestopt. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering of een loaz-uitkering. U kunt contact opnemen met het Adviespunt Zelfstandigen van Avres voor de aanvraagprocedure.

Bij het Adviespunt zelfstandigen van Avres kunt u onder andere terecht voor vragen over:

  • Bbz
  • Schulddienstverlening
  • adviesgesprek heroriëntatie

U kunt ons Adviespunt Zelfstandigen telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Uw vraag mailen mag ook, dit kan naar het emailadres zelfstandigen@avres.nl.

Regelingen rondom personeel

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is per 1 oktober 2021 gestopt.

In de arbeidsmarktregio Gorinchem is het Regionaal Mobiliteitsteam AV werkt door opgezet om werkgevers en werkenden te ondersteunen. AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.

Gemeentelijke belastingen

De landelijke coronamaatregelen kunnen zorgen voor betalingsproblemen bij ondernemers, zzp’ers, verenigingen en inwoners. De gemeente Molenlanden neemt daarom de volgende maatregel om hierbij te kunnen helpen.

Uitstel van betaling
Kunt u uw aanslag op dit moment niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons treffen. Hiermee krijgt u meer tijd om uw belastingaanslag te betalen.

Voor een betalingsregeling neemt u contact op met ons team Belastingen via het centrale telefoonnummer 088 – 75 15 000.

TONK-uitkering

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering was er voor zowel huishoudens als ondernemers. De TONK-regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021 en kan nu dus niet meer worden aangevraagd.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie alsnog een vraag voor ons? Stel deze dan via ondernemersloket@jouwgemeente.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor ondernemers. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van de gemeente Molenlanden via 06 46 88 45 38.