Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat.  Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereningen of particulieren

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen

Meer weten?

Hebt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aangevraagd? Na de verwerking van uw verzoek, ontvangt u van ons een bevestiging.

Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens in.

Stuur het ingevulde formulier naar

Gemeente Molenlanden
postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf  

Aan een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.