eParticipatie TIP Molenlanden

Voor het samenlevingsprogramma is ook ingezet op eParticipatie. De gemeente heeft tijdens twee rondes vragen gesteld aan inwoners. Bij de eerste vragenronde hebben 462 respondenten meegedaan. De tweede vragenlijst werd ingevuld door 460 mensen. 

Door de uitkomsten van de vragenlijsten werd duidelijk welke vraagstukken er leven in de samenleving en in de verschillende dorpen en stad. Daarnaast zijn er ook concrete vragen uit naar voren gekomen, waarmee we aan de slag zijn gegaan. 

Deze mooie opbrengst hebben we ook gebruikt bij de uitwerking van de strategiekaarten. Op deze kaarten met zogenaamde ‘pittige thema’s’ zijn strategische vraagstukken concreet gemaakt. Voor elk thema ‘met pit’ zijn de ambities van Molenlanden voor de komende drie jaar terug te vinden.