E-participatie TIP Molenlanden

Voor het samenlevingsprogramma is ook ingezet op E-participatie. De gemeente heeft in twee rondes (of: raadplegingen) vragen gesteld aan inwoners. Bij de eerste verzending van vragen hadden 462 respondenten deelgenomen, bij de tweede verzending waren dat er 460. De opbrengst heeft niet alleen duiding gegeven aan de vraagstukken die er leven in de samenleving en in de verschillende dorpen, maar ook concrete vragen opgeleverd waarmee aan de slag is gegaan. Een mooie opbrengst die zeker ook bij uitwerking van de pittige thema’s gebruikt zal worden.