Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of u bouwtechnische aanpassingen doet. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Wanneer is de drank en horecavergunning nodig?

U heeft een drank- en horecavergunning nodig wanneer u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. 

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling
 • in een horeca-inrichting, zoals een café of een restaurant
 • of sterke dranken verkoopt in een slijterij 
 • als vereniging of stichting, die zich richt op activiteiten van het soort: recreatie, sportief, sociaal-cultureel, educatief, levensbeschouwing of godsdienst

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend aan een (rechts)persoon. 

U wijzigt uw vergunning:

 • bij een wijziging van de leidinggevende(n)
 • als er iets veranderd aan de lokaliteit(en) wijzigt op uw vergunning
 • als u een lokaliteit (ruimte/terras) wilt toevoegen aan uw vergunning

U vraagt de vergunning opnieuw aan als iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld bij wijziging van:

 • de ondernemingsvorm
 • de inrichting (bouwtechnisch)

Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? Dan is geen volledige drank- en horecavergunning nodig, dit kunt u op het aanvraagformulier evenementenvergunning aangeven.

Organiseert u een evenement waarvoor geen evenementen-vergunning nodig is vraag dan via onderstaand formulier een ontheffing van de Drank- en Horecawet aan. 

Bij de aanvraag voor een regulier horecabedrijf is het volgende nodig:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is
 • Volledig ingevuld onderstaand bibob-formulier
 • Kopie diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage (model A):

  Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging is het volgende nodig:

  • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is
  • Kopie diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
  • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
  • Plattegrond tekening horecalocatie
  • Huur- of koopcontract van het pand
  • Bestuursreglement, hiervoor kunt u onderstaand model gebruiken
  • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage (model B):

  Als er andere leidinggevenden komen is het volgende nodig:

  • Kopie paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs

  • Kopie diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
  • Volledig ingevuld onderstaand formulieren:

  Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras is het volgende nodig:

  • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie

  Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV

  • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is

  Voor een Drank- en horecavergunning betaalt u leges.