Concept-RES: online bijeenkomst

Op dinsdagavond, 15 april 2020, vond er een digitale gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem plaats over duurzaamheid in de regio Alblasserwaard. Het doel van deze bijeenkomst was het verstrekken van meer informatie over duurzame initiatieven, op verzoek van beide raden.

Er is extra toelichting gegeven op innovatieve duurzame technieken en energiebronnen. Experts op het gebied van aquathermie, geothermie, thorium/kernenergie en waterstof kwamen aan het woord.

Ook is gesproken over de regionale energiestrategie (RES) voor de regio Alblasserwaard. Bart Bomas van bureau BVR gaf uitleg over de concept-RES. Ook vertelde hij hoe de drie scenario’s met behulp van inwoners, ondernemers en organisaties zijn opgesteld en hoe kansrijk deze scenario’s zijn.

Al enkele weken loopt er een online-onderzoek onder inwoners van beide gemeenten over de concept-RES. Bureau Emma voert dit onderzoek (enquête) in opdracht van de gemeenten uit. Uit een tussentijdse analyse blijkt dat er een voorkeur is voor de het scenario Energiecorridor A15. Deze enquête realiseert een deel van de inwonersparticipatie en toetst de drie scenario’s van ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energie opwek in de RES Alblasserwaard.

Op 28 april 2020 wordt de concept-RES in de colleges van beide gemeenten behandeld. Tijdens de raadsvergaderingen in mei zal de concept-RES verder worden behandeld. Naar verwachting vindt de besluitvorming voor juni plaats.

De concept-RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin staat hoe wij gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is o.a. afgesproken dat Nederland meer zon en windenergie op land gaat opwekken om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo voorkomen we dat aarde met meer dan 2 graden Celsius opwarmt.

De sessie is terug te zien via de onderstaande link.